Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Razvijanje raziskav trajnostne rabe kulturne dediščine v gorskih predelih. Konsolidacija podatkovnih zbirk o arheologiji v jugovzhodnoalpski regiji
Sodelavci:
, ,
Nina Brundke
,
Bernhard Koschicek
,
 
Trajanje:
1. januar 2018–31. december 2019
Šifra:
BI-AT-18-19-019
Opis

Glavni namen projekta je konsolidirati obstoječi zbirki podatkov (Zbiva in Austrian Early Medieval sites database) tako, da ne bo več potrebno dvojno vzdrževanje in osveževanje podatkov; hkrati bomo v tem procesu izboljšali podatke v obeh zbirkah. S tem bomo močno izboljšali temelje za raziskave, ki bodo omogočile rabo kulturne dediščine kot trajnostnega ekonomskega vira.

Namen in cilji

Namen projekta je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Avstrijo s tem, da bomo vzpostavili novo partnerstvo.

Znanstveno sodelovanje bo usmerjeno na:

  • konsolidacijo obstoječih podatkovnih zbirk (tj. raziskovalne infrastrukture) zgodnjesrednjeveške arheologije jugovzhodnoalpske regije,
  • povečanje mobilnost slovenskih raziskovalcev (s poudarkom na doktorskih in podoktorskih študentih) in število gostovanj vrhunskih avstrijskih raziskovalcev v Sloveniji
  • pripraviti izhodišča za prijavo na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in inovacij.

 

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Avstrijska znanstvena fundacija