Samodejni postopki identifikacije sprememb dejanske rabe kmetijskih zemljišč

ciljni raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Dr. Tatjana Veljanovski
 • Naslov v izvirniku

  Samodejni postopki identifikacije sprememb dejanske rabe kmetijskih zemljišč (V2-1620)

 • Sodelavci

  Dr. Urša Kanjir, Nataša Đurić
 • Trajanje

  od 01. oktober 2016 do 31. marec 2018
 • Vodilni partner

  Geodetski Inštitut Slovenije

 • Vodja projekta

  dr. Mihaela Triglav Čekada, Geodetski Inštitut Slovenije

 • Finančni vir

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • Partnerji

  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
Opis

Samodejni postopki identifikacije sprememb pokrovnosti tal z uporabo različnih podatkov daljinskega zaznavanja so še neizkoriščen potencial za izboljšanje kakovosti podatkov o dejanski rabi prostora kmetijskih in gozdnih zemljišč. Z uporabo samodejnih postopkov zaznave sprememb pa lahko pripomoremo tudi k izboljšanju učinkovitosti postopkov vzdrževanja. S predlaganim projektom želimo prispevati k izboljšanju ažurnosti in kakovosti podatkov dejanske rabe ter k zmanjšanju nepravilnosti pri prijavi kmetijskih upravičencev za posamezne ukrepe skupne kmetijske politike. Predlog raziskovalnega projekta temelji na uporabi alternativnih virov podatkov in delno samodejnih postopkih vzdrževanja dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Predvidoma se bomo osredotočili na samodejno identifikacijo ključnih sprememb pokrovnosti na območju kmetijskih in gozdnih zemljišč: zaraščanje kmetijskih zemljišč, širjenje urbanih površin na kmetijska zemljišča, krčitve gozdov, sadovnjakov in vinogradov. Rezultati samodejne identifikacije sprememb bodo zasnovani tako, da jih lahko končni uporabniki neposredno uporabijo v postopku vzdrževanja dejanske rabe ter pri kontroli ukrepov skupne kmetijske politike.

Osnovni cilji projekta so:

- preučiti možnosti uporabe alternativnih satelitskih in letalskih podatkov daljinskega zaznavanja za uporabo v procesu ugotavljanja upravičenosti do pridobitve neposrednih plačil

- razviti metodologijo za samodejno identifikacijo sprememb dejanske rabe prostora

- zasnovati uporabo sloja sprememb v obstoječem procesu vzdrževanja podatkov dejanske rabe prostora s ciljem izboljšanja ažurnosti podatkov o dejanski rabi prostora kot osnovnega vira za ugotavljanje upravičenosti do pridobitve neposrednih plačil.

Končni cilj projekta in njegov predviden rezultat je izdelava »Operativnega navodila za uporabo alternativnih virov podatkov in rezultatov samodejne identifikacije v procesu vzdrževanja dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč«, kjer bo opisana metodologija, kako samodejne postopke obdelave alternativnih virov podatkov vpeljati v zajem podatkov dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.


Raziskovalna področja
Daljinsko zaznavanje T181