Skip to main content
Javnozdravstveni izzivi demence


Uredili: Barbara Lovrečič, Mercedes Lovrečič
Leto: 2022


Publikacijo odlikuje večdisciplinarna obravnava tematik in je namenjena tako laični kakor strokovni javnosti. V publikaciji izpostavljamo aktualne javnozdravstvene izbrane teme - od novih ocen prevalence demence na nacionalni ravni in nove projekcije primerov demence med prebivalstvom Slovenije v prihodnje, značilnosti poznavanja demence med splošno javnostjo in dolgotrajne oskrbe oseb z demenco (od raziskovanja potreb do razvoja storitev), ekonomskega bremena demence v Sloveniji glede na rutinske podatkovne zbirke zdravstvenega varstva, dinamike nevropsihiatričnih simptomov pri osebah z demenco v povezavi s pandemijo in covidom-19, značilnosti dolgotrajnega covida-19/postcovidnega sindroma in kognitivnih motenj, duševnega zdravja neformalnih družinskih oskrbovalcev oseb z demenco med stresom in strategijami soočanja s stresom, duševnim zdravjem in intervencijami, bremena neformalnih oskrbovalcev oseb z demenco v času covida-19 do padcev pri starejših in vpliva pandemije covida-19.

Svetovna zdravstvena organizacija je demenco razglasila za javnozdravstveno prioriteto 21. stoletja že pred pojavom pandemije SARS- CoV-2/COVID 19, ki je najbolj prizadela prav starejšo populacijo. Demenca je bolezen, ki prizadene posameznika, njegove bližnje ter širšo družbo. Oseba z demenco je sčasoma vse bolj odvisna od pomoči drugih, tako demenca povečuje zdravstveno, ekonomsko, čustveno, psihično in telesno breme za obolelega in njegove skrbnike.

Tokratna večavtorska monografija znanstvenih prispevkov predstavlja logično nadaljevanje znanstvene monografije z naslovom Spremljanje demence v Sloveniji: Epidemiološki in drugi vidiki.Kazalo vsebine

KRATICE IN OKRAJŠAVE
MONOGRAFIJI JAVNOZDRAVSTVENI IZZIVI DEMENCE NA POT
Predgovor IZZIVI NA PODROČJU DEMENCE V LUČI NOVE REALNOSTI
Barbara Lovrečič

EPIDEMIOLOŠKE OCENE PREVALENCE DEMENCE V SLOVENIJI
Barbara Lovrečič & Mercedes Lovrečič
POZNAVANJE DEMENCE MED SPLOŠNO JAVNOSTJO
Nina Mavrič, Mercedes Lovrečič & Barbara Lovrečič
DOLGOTRAJNA OSKRBA LJUDI Z DEMENCO: OD RAZISKOVANJA POTREB DO RAZVOJA STORITEV
Jana Mali
EKONOMSKO BREME DEMENCE V SLOVENIJI GLEDE NA RUTINSKE PODATKOVNE ZBIRKE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Sabina Sedlak, Barbara Lovrečič, Jože Sambt, Marjetka Jelenc
DINAMIKA NEVROPSIHIATRIČNIH SIMPTOMOV PRI OSEBAH Z DEMENCO V POVEZAVI S PANDEMIJO IN COVIDOM-19
Barbara Lovrečič, Lucija Grkman & Mercedes Lovrečič
DOLGOTRAJNI COVID-19/POSTCOVIDNI SINDROM IN KOGNITIVNE MOTNJE
Lucija Grkman, Barbara Lovrečič & Mercedes Lovrečič
DUŠEVNO ZDRAVJE NEFORMALNIH DRUŽINSKIH OSKRBOVALCEV OSEB Z DEMENCO – stres, strategije soočanja s stresom, duševno zdravje in intervencije
Barbara Lovrečič, Maruša Cizl & Mercedes Lovrečič
BREME NEFORMALNIH OSKRBOVALCEV OSEB Z DEMENCO V ČASU COVIDA-19
Barbara Lovrečič, Nina Mavrič & Mercedes Lovrečič
PADCI PRI STAREJŠIH IN VPLIV PANDEMIJE COVIDA-19
Mateja Rok Simon, Marcel Kralj
Ključne besede
COVID-19
demenca
projekcije
zdravljenje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR