Osnovni podatki
Tip:
Javno naročilo
Datum objave:
10. junij 2020
Datum oddaje:
19. junij 2020 - 14:00
Opis

Zainteresirane ponudnike vabimo, da v skladu s Povabilom k oddaji ponudb oddajo svoje ponudbe za izvedbo predhodne arheološke raziskave - arheološka izkopavanja po kulturnovarstvenem soglasju 35105-0361/2019/6, ki ga je dne 3.6.2020 izdal ZVKDS OE Novo mesto.

Ponudnike vabimo, da oddajo svoje ponudbe v skladu s Povabilo k oddaji ponudbe na elektronski nalsov iza@zrc-sazu.si.

Rok za oddajo ponudb je 19. 06. 2019 do 14:00 ure.

Razpisna dokumentacija:

Povabilo_k_oddaji_ponudb.pdf

Podzemelj_2020-1_priloga_1-1.pdf

Podzemelj_2020-1_priloga_1a-2.pdf

Podzemelj_2020-1_priloga_2_-_popis_del.pdf