Osnovni podatki
Tip:
Javni razpis
Datum objave:
24. junij 2020
Datum oddaje:
21. julij 2020 - 12:00
Opis

Zainteresirane ponudnike vabimo, da v skladu s povabilom k oddaji ponudb oddajo svoje ponudbe za dobavo in namestitev katodnoluminiscenčnega detektorja in grobovakuumskega detektorja sekundarnih elektronov za vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM IT100LV. Rok za oddajo ponudb je 21. julij 2020 do 12. ure.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA