Osnovni podatki
Tip:
Javni razpis
Datum objave:
5. februar 2018
Datum oddaje:
1. maj 2018 - 12:00
Opis

Odprt je razpis za zbiranje predlogov rokopisov za objavo v zbirki Thought, Society, Culture: Slovenian and South Eastern European Perspectives, ki smo jo na pobudo mednarodne založbe Peter Lang oblikovali skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Upoštevana bodo vrhunska dela, ki raziskujejo kulturo kot vseobsegajoč pojem za označevanje načina življenja posameznika in družbe ter dosežkov njihovih miselnih in ustvarjalnih naporov, a v žarišču ohranjajo slovenski prostor. Dela morajo biti mednarodno relevantna in inovativna ter bistvenega pomena za razširjanje vednosti o svojem predmetnem področju.

Rok oddaje: 1. maj 2018.

Vabljeni!

Več o razpisu

Predložite lahko bodisi še neobjavljene novitete, napisane v slovenščini ali angleščini, bodisi dela, ki so bila v slovenskem jeziku v zadnjih petih letih že objavljena in so odmevala v slovenski znanstveni in strokovni javnosti oziroma bila nagrajena.

Uredništvo ne sprejema:

- rokopisov, nastalih iz doktorskih disertacij, razen v izjemnih primerih, ki ustrezajo pogojem iz prejšnjega odstavka;

- rokopisov, ki so samo zbir že objavljenih člankov ali poglavij v monografskih publikacijah in so vsebinsko nekonsistentni;

- nedokončanih rokopisov, pri katerih še ni bila opravljena zadnja avtorska redakcija in ne ustrezajo standardom znanstvene monografije.

Predlog naj vsebuje:

- naslov dela,

- kratko predstavitev avtorja (področja delovanja, tri najpomembnejša dela; do 150 besed),

- glavno temo in argumente dela (dognanja, umestitev med druga podobna dela doma in v svetu; do 800 besed),

- rokopis ali že objavljeno knjigo (1 izvod tiskane publikacije ali rokopis).

Uredniški odbor (UO) v sestavi akad. Rajko Bratož, akad. Kajetan Gantar, dr. Marko Juvan, dr. Marina Lukšič Hacin, dr. Drago Perko, dr. Borut Telban, dr. Mimi Urbanc kot glavna urednica in dr. Oto Luthar kot odgovorni urednik bo izmed prispelih predlogov do 1. julija 2018 izbral tistega, ki najbolj ustreza razpisu (praviloma enega). Slovenska različica  bo poslana v oceno enemu recenzentu. Nato bo  avtor v sodelovanju s prevajalcem, s članom UO zbirke in neposredno z urednikom založbe Peter Lang pripravil rokopis oziroma njegov prevod za objavo. Angleška različica bo ponovno poslana v recenzijo tujemu recenzentu.

V primeru več izjemno kakovostnih rokopisov se neizbranim avtorjem omogoči, da v primeru pridobitve sredstev iz drugih naslovov delo objavijo v isti zbirki. Rokopisi, ki so sodelovali na predhodnem razpisu, se lahko ponovno potegujejo le na povabilo uredniškega odbora.

Nov razpis bo decembra 2018 z rokom oddaje 1. maja 2019.

Stik:

Poštni naslov: Uredništvo Lang,,P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: mimi.urbanc@zrc-sazu.si