Dr. Blaž Resman

znanstveni svetnik v p.



+386(0)14706192

resman@zrc-sazu.si



Področja raziskav:

baročno kiparstvo, baročna arhitektura, umetnostna topografija

 

Projekti: (SICRIS)

 

Blaž RESMAN, Barok v kamnu. Ljubljansko kamnoseštvo in kiparstvo od Mihaela Kuše do Francesca Robbe, Ljubljana 1995 (Zbirka ZRC, 8).

Blaž RESMAN, Kiparstvo poznega baroka na Gorenjskem, Ljubljana 2006 (Opera Institutui Artis Historiae).

Blaž RESMAN, Uršulinke v Ljubljani, Ljubljana 2010 (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 213).

Blaž RESMAN, Helena SERAŽIN, Upravna enota Kočevje. Občine Kočevje, Kostel in Osilnica, Ljubljana 2010 (Umetnostna topografija Slovenije).