Skip to main content
Dr. Maja Andrič

znanstvena sodelavka, docentka+386 1 47 06 434

+386 1 47 06 646

maja.andric@zrc-sazu.si
Izobrazba:

Študij v tujini

Naziv

Znanstvena sodelavka

Področje preučevanja

Palinološke raziskave, preučevanje sprememb poznoglacialne in holocenske vegetacije ter človekovega vpliva na okolje v različnih arheoloških obdobjih.

Uredništvo

Članica uredniškega odbora revije Documenta Praehistorica.

Pedagoško delo

Mentorstvo
Nina Caf (2018–2022), Paleoekološka rekonstrukcija vpliva človeka na holocenske spremembe okolja na območju Julijskih Alp, Slovenija, doktorska disertacija, Podiplomska šola ZRC in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU

Nagrade in priznanja

______________________________

Na začetku leta 2019 se je Inštitut za arheologijo preselil na Novi trg 5, palinološka pisarna in palinološki laboratorij pa sta še vedno na Gosposki 13.

2022

  • CAF, Nina, SABATIER, Pierre, ŠMUC, Andrej, OGRINC, Nives, DOLENEC, Matej, RAPUC, William, POTOČNIK, Doris, GRAFENSTEIN, Ulrich von, ANDRIČ, Maja. Multi-proxy reconstruction of the Holocene vegetation and land use dynamics in the Julian Alps, north-west Slovenia. Journal of quaternary science, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jqs.3461.

2020−2010

2000−2009

Drugo

Kaj je na dnu Bohinjskega jezera; Ugriznimo znanost, RTV Slovenija, 18. maj 2023.

 

Celotna bibliografija (seznam, pdf)

PROGRAM: Arheološke raziskave (2022−2027) (research programme • 01. januar 2022 - 31. december 2027)
Napredne digitalne metode v arheologiji (bilateralni • 01. januar 2023 - 31. december 2024)
Pes ali njegov gospodar? Znanstvena študija človeških ali pasjih koprolitov s kolišča na Starih gmajnah v Sloveniji (01. november 2020 - 31. oktober 2023)
5000 let paše in rudarjenja v Julijskih Alpah: proučevanje jezerskih sedimentov, antropogeno preoblikovane krajine in arheoloških najdb ter rekonstrukcija vpliva klime in človeka na okolje (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Na-kolih - Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju (01. julij 2019 - 30. november 2022)
Predmeti in krajine. Strukturiranost notranjskih železnodobnih skupnosti (01. maj 2017 - 30. april 2020)
Rastlinstvo in hidrologija Ljubljanskega barja nekoč, danes in jutri – posledica sukcesije, človekovega vpliva ali klimatskih nihanj? (01. julij 2014 - 28. februar 2018)
Jurska in kredna radiolarijska stratigrafija Južnih Alp v severozahodni Sloveniji: časovna opredelitev dinamike sedimentacijskih bazenov na robu Neotetide (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju, Slovenija: kronologija, kultura in paleookolje (01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji (01. julij 2011 - 30. junij 2014)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2009−2014) (research programme • 01. januar 2009 - 31. december 2014)
ISOMEX. Rekonstrukcija (nekdanje) izotopske sestave padavin v Sredozemlju s pomočjo analize treh paleoklimatskih arhivov: drevesnih branik, stalagmitov in jezerskih sedimentov (01. januar 2011 - 31. december 2013)
Multidisciplinarno raziskovanje kolišč na Ljubljanskem barju (aplikativni • 01. januar 2008 - 31. januar 2011)
Kulturna dediščina Krvavca – priprava turističnega produkta in njegovega vodenja (aplikativni • 01. januar 2007 - 31. december 2009)
Arheološke in palinološke raziskave na Ljubljanskem barju (raziskovalni • 01. julij 2004 - 30. junij 2007)
Rekonstrukcija paleookolja s pomočjo analize rastlinskih in živalskih mikrofosilov v kulturnih plasteh slovenskih arheoloških najdišč (01. januar 2005 - 31. december 2007)
Projekt PINE (Predicting Impacts on Natural Ecotones 2002-2005) (raziskovanje • 01. maj 2002 - 30. april 2005)
Razvoj slovenske kulturne krajine: primerjava rezultatov analize fitolitov in peloda (01. januar 2003 - 31. december 2005)
Arheološke in dendrokronološke raziskave na Ljubljanskem barju (aplikativni • 01. julij 2001 - 30. junij 2004)
Nastanek kulturne krajine v Beli krajini in na Ljubljanskem barju (01. julij 2002 - 30. junij 2004)