Nina Caf

asistentka (mlada raziskovalka)+386 1 47 06 511

+386 1 47 06 646

nina.caf@zrc-sazu.si
Izobrazba:

  • diploma iz geologije, 2015, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • magisterij iz paleobiologije, 2017, Department of Earth Sciences, Uppsala University

Naziv:

mlada raziskovalka

Področje preučevanja: 

Ukvarjam se s palinološkimi raziskavami jezerskih sedimentov. V okviru doktorske naloge preučujem spreminjanje kvartarne vegetacije na območju Julijskih Alp. Zanima me, kateri so dejavniki, ki so vplivali na spremembe, predvsem kakšen je bil vpliv človeka na okolje. V okviru analize nanosa modernega peloda poskušam vzpostaviti referenčni okvir za rekonstrukcijo spreminjanja vegetacije v preteklosti v visokogorju.

CAF, Nina, SABATIER, Pierre, ŠMUC, Andrej, OGRINC, Nives, DOLENEC, Matej, RAPUC, William, POTOČNIK, Doris, GRAFENSTEIN, Ulrich von, ANDRIČ, Maja. Multi-proxy reconstruction of the Holocene vegetation and land use dynamics in the Julian Alps, north-west Slovenia. Journal of quaternary science, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jqs.3461.

TOLAR Tjaša, GALIK Alfred, LE BAILLY Matthieu, DUFOUR Benjamin, CAF Nina, TOŠKAN Borut, BUŽAN Elena, ZVER Lars, JANŽEKOVIČ Franc, VELUŠČEK Anton, Multi‑proxy analysis of waterlogged preserved Late Neolithic canine excrements. − Vegetation History and Archaeobotany (https://doi.org/10.1007/s00334-020-00805-y).