Skip to main content
Dr. Tjaša Tolar

znanstvena sodelavka, docentka+386 1 47 06 456 (Ljubljana)

+386 1 320 73 65 (laboratorij Ig)

tjasa.tolar@zrc-sazu.si
Izobrazba:

 • diploma iz biologije 2004, Biotehniška fakulteta (Oddelek za biologijo) Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz biologije 2011, Biotehniška fakulteta (Oddelek za biologijo) Univerze v Ljubljani

Izpopolnjevanje v tujini

 • 2006−2007: Institut für Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie (IPNA) Universität Basel, CH-Basel
 • 2014: Naktuinbouw and Rijksuniversiteit Groningen, the Netherlands

Naziv:

dr. bioloških znanosti, znanstvena sodelavka,
docentka za arheološko naravoslovje in arheometrijo pri Univerzi v Ljubljani

Področje preučevanja:

Arheobotanika in dendrokronologija

Pedagoška dejavnost:

Nagrade in priznanja:

2022

 • TOŠKAN, Borut, KOVAČ, Mateja, TOLAR, Tjaša 2022, Bioarheološke raziskave rimskodobnega grobišča Marof na Igu: antropologija, arheozoologija, arheobotanika / Bioarchaeological investigations of the Roman cemetery in Marof at Ig (Slovenia): anthropological, archaeozoological and archaeobotanical evidence. − Arheološki vestnik 73, 281−312; https://doi.org/10.3986/AV.73.08.
 • TOLAR, Tjaša, PAVLIN, Primož, The earliest finds of millet and possible associated changes in material culture in Slovenia. − V: KIRLEIS, Wiebke (ur.), DAL CORSO, Marta (ur.), FILIPOVIĆ, Dragana (ur.). Millet and what else? : the wider context of the adoption of millet cultivation in Europe. Leiden, 107−126.

2021

2020

 • FILIPOVIĆ, Dragana M., MEADOWS, John, DAL CORSO, Marta, KIRLEIS, Wiebke, ALSLEBEN, Almuth, AKERET, Örni, BITTMANN, Felix, BOSI, Giovanna, CIUTǍ, Beatrice, DRESLEROVÁ, Dagmar, EFFENBERGER, Henrike, GYULAI, Ferenc, HEISS, Andreas G., HELLMUND, Monika, JAHNS, Susanne, JAKOBITSCH, Thorsten, KAPCIA, Magda, KLOOSS, Stefanie, KOHLER-SCHNEIDER, Marianne, KROLL, Helmut, MAKAROWICZ, Przemysław, MARINOVA, Elena, MÄRKLE, Tanja, MEDOVIĆ, Aleksandar, MERCURI, Anna Maria, MUELLER-BIENIEK, Aldona, NISBET, Renato, PASHKEVICH, Galina, PEREGO, Renata, POKORNÝ, Petr, POSPIESZNY, Łukasz, PRZYBYŁA, Marcin S., REED, Kelly, RENNWANZ, Joanna, STIKA, Hans-Peter, STOBBE, Astrid, TOLAR, Tjaša, WASYLIKOWA, Krystyna, WIETHOLD, Julian, ZERL, Tanja. New AMS 14C dates track the arrival and spread of broomcorn millet cultivation and agricultural change in prehistoric Europe. Scientific reports. 2020, vol. 10, art. no. 13698, str. 1-17. DOI: 10.1038/s41598-020-70495-z

2019

2018

2017−2015

2013−2010

 • TOLAR; Tjaša, Analiza oglja. V: Štular, Benjamin (ur.) 2013. Grad Smlednik : raziskave 2011-2012, (Monografije CPA, 2). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 91−95.
 • TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Arheobotanične raziskave na kolišču Stare gmajne, datiranem na osnovi raziskav lesa, Les /  Wood 64 (2012), št. 5, 106–115.
 • TOLAR, Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Plant economy at a late Neolithic lake dwelling site in Slovenia at the time of the Alpine Iceman. – Veg. Hist. Archaeobot. 20/3, 2011, 207–222.
 • ČUFAR, Katarina, KROMER, Bernd, TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton. Dating of 4th millennium BC pile–dwellings on Ljubljansko barje, Slovenia.J. archaeol. sci. 37, 2010, 2031–2039.
 • TOLAR, Tjaša, JACOMET, Stefanie, VELUŠČEK, Anton, ČUFAR, Katarina. Recovery techniques for waterlogged archaeological sediments: a comparison of different treatment methods for samples from Neolithic lake shore settlements. – Veg. hist. Archaeobot. 19/1, 2010, 53–67.

***

Doktorska disertacija: Arheobotanične raziskave na najdiščih z Ljubljanskega barja (pdf)

***

Poljudni prispevki

Konference

 • FILIPOVIĆ, Dragana, MEADOWS, John, DAL CORSO, Marta, EFFENBERGER, Henrike, ALSLEBEN, Almuth, AKERET, Örni, BITTMANN, Felix, BOSI, Giovanna, CAPPERS, René T. J., CIUTǍ, Beatrice, DRESLEROVÁ, Dagmar, GYULAI, Ferenc, HEISS, Andreas G., JAHNS, Susanne, KAPCIA, Magda, KOHLER-SCHNEIDER, Marianne, KROLL, Helmut, MARINOVA, Elena, MÄRKLE, Tanja, MEDOVIĆ, Aleksandar, MERCURI, Anna Maria, MUELLER-BIENIEK, Aldona, NISBET, Renato, PEREGO, Renata, POKORNÝ, Petr, PRZYBYŁA, Marcin S., REED, Kelly, STIKA, Hans-Peter, TOLAR, Tjaša, WASYLIKOWA, Krystyna, WIETHOLD, Julian, ZERL, Tanja, KIRLEIS, Wiebke. Ex Oriente seges : the arrival and establishment of broomcorn millet in Europe. V: Program and abstracts, 18th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany - IWGP 2019, Lecce 3rd - 8th June 2019. Lecce: Università del Salento. 2019, str. 28-29. http://siba-ese.unisalento.it/index.php/iwgp/article/view/20552/17415. [COBISS.SI-ID 44765229]
 • TOLAR, Tjaša, GALIK, Alfred, ROSENBERG, Erwin, LE BAILLY, Matthieu, CAF, Nina, ANDRIČ, Maja, TOŠKAN, Borut, BUŽAN, Elena, ZVER, Lars, JANŽEKOVIČ, Franc, VELUŠČEK, Anton. What infos can we get from the analyses of the Late Neolithic dog (Canis familiaris) excrements?. V: Program and abstracts, 18th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany - IWGP 2019, Lecce 3rd - 8th June 2019. Lecce: Università del Salento. 2019, str. 113. http://siba-ese.unisalento.it/index.php/iwgp/article/view/20556/17419. [COBISS.SI-ID 44760877]
 • TOLAR, Tjaša, HOFMAN, Barbara. Naravno rastje in vegetacija v okolici barjanskih kolišč. V: Dolgoročne spremembe okolja 2019 : 14. maj 2019, Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU. Ljubljana: ZRC SAZU. 2019, str. 3. [COBISS.SI-ID 44745261]
 • TOLAR, Tjaša. Proso, novost v prazgodovinskem poljedelstvu in preživetju : kdaj in zakaj? : predavanje na srečanju "Dan bronaste dobe 2019", Dvorana zemljepisnega muzeja, Ljubljana (SLO), 11. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 45560877]
 • TOLAR, Tjaša. Uporaba drena (Cornus sp.) v času kolišč. V: Dolgoročne spremembe okolja 2019 : 14. maj 2019, Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU. Ljubljana: ZRC SAZU. 2019, str. 3. [COBISS.SI-ID 44745517]
 • Tjaša TOLAR, Irena VOVK, Vesna GLAVNIK, Urška JUG, Alen ALBREHT, Selective use of Cornus sanguinea l. (red dogwood) berries in Late Neolithic. 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 5th−8th September 2018, Barcelona.
 • KOSTAJNŠEK, Klara, GRÖMER, Karina, PAJAGIČ BREGAR, Gojka, TOLAR, Tjaša, Analiza tekstilne najdbe z naselbine Most na Soči iz halštatskega obdobja (pdf); poster
 • A. KRIVOGRAD KLEMENČIČ, N. OGRINC, M. NEČEMER, J. FAGANELI, T. TOLAR, M. ANDRIČ, Spremembe vegetacije in hidrologije ter razvoj šotnega barja v okolici Bevk (Ljubljansko barje). − Dolgoročne spremembe okolja 2017, 11. 5. 2017
 • T. TOLAR, B. TOŠKAN, M. ANDRIČ in F. JANŽEKOVIČ, Paleookoljske raziskave kolišč na Ljubljanskem barju. Nam lahko povedo kaj več o klimatskih, sezonskih in okoljskih razmerah tedanjega časa? − Dolgoročne spremembe okolja 2017, 11. 5. 2017
 • TOLAR, Tjaša. Pile-dwellers plant nutrition in 4th millenium BC from Ljubljana Marshes, Slovenia: predavanje, 21st Neolithic Seminar "Pottery and Food: Dietary Practices in Prehistory", Filozofska fakulteta v Ljubljani, 7. nov. 2014.
 • TOLAR, Tjaša. Archaeobotanical investigations at Eneolithic pile-dwelling sites from Ljubljansko barje, Slovenia. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014, str. 56.
 • TOLAR, Tjaša, VELUŠČEK, Anton, DIRJEC, Janez, JACOMET, Stefanie. Cereal chaff used as a temper in a loam-weight : new evidence from a Slovenian Late Neolithic pile-dwelling site : predstavitev posterja v okviru mednarodnega posvetovanja "Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Wetland Sites", University of Bern, Poster Session 3, 12. jun. 2014.
 • Tjaša Tolar, Maja Andrič, Macrofossil and pollen analyses from Neolithic pile-dwellings at Ljubljansko barje, Slovenia, Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany, Solun, 18. junij 2013.
 • Tjaša TOLAR, Makrorastlinski ostanki z bronastodobnih najdišč po Sloveniji (pretekle in nove raziskave), Dan bronaste dobe 2013, Ljubljana, 23. oktober 2013.
 • Tjaša Tolar, Pojav pomembnejših kulturnih rastlin na Slovenskem: pregled arheobotaničnih raziskav, Dolgoročne spremembe okolja 2013, Ljubljana, 7. maj 2013

Predavanja

Pes ali njegov gospodar? Znanstvena študija človeških ali pasjih koprolitov s kolišča na Starih gmajnah v Sloveniji (01. november 2020 - 31. oktober 2023)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2022−2027) (research programme • 01. januar 2022 - 31. december 2027)
Poetovio - od legijskega tabora do avtonomnega mesta (01. oktober 2022 - 30. september 2025)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Kolapijani – ljudstvo ob reki Kolpi v železni dobi (01. september 2020 - 31. avgust 2023)
5000 let paše in rudarjenja v Julijskih Alpah: proučevanje jezerskih sedimentov, antropogeno preoblikovane krajine in arheoloških najdb ter rekonstrukcija vpliva klime in človeka na okolje (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Colonia Ulpia Traiana Poetovio - nastanek in razvoj mesta (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Na-kolih - Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju (01. julij 2019 - 30. november 2022)
Predmeti in krajine. Strukturiranost notranjskih železnodobnih skupnosti (01. maj 2017 - 30. april 2020)
Rastlinstvo in hidrologija Ljubljanskega barja nekoč, danes in jutri – posledica sukcesije, človekovega vpliva ali klimatskih nihanj? (01. julij 2014 - 28. februar 2018)
Železnodobna naselbina na Mostu na Soči − začetki urbanizma v jugovzhodnih Alpah (01. oktober 2014 - 28. februar 2018)
CAMAA (15. januar 2013 - 14. januar 2015)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2009−2014) (research programme • 01. januar 2009 - 31. december 2014)
Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju, Slovenija: kronologija, kultura in paleookolje (01. julij 2011 - 30. junij 2014)