Skip to main content
Dr. Urška Strle

doktorica zgodovine, asistentka z doktoratomursulus@yahoo.comUrška Strle je leta 2004 zaključila študij zgodovine na ljubljanski Filozofski fakulteti z diplomsko nalogo o ženskem gibanju v slovenskem in slovaškem ženskem časopisju; diplomsko delo je rezultat njenega enoletnega raziskovalnega dela, ki je bilo izvršeno v Bratislavi v okviru mednarodne izmenjave študentov. Tekom leta 2006 je preusmerila svoj raziskovalni interes s področja zgodovine žensk na zgodovino migracij. Oktobra 2006 se je izpopolnjevala na uvodni fazi internetnega študija o migracijah in medkulturnih odnosih v Oldenburgu. Novembra 2006 se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Inštitutu za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU. V začetku leta 2009 je bila na devet tedenskem terenskem študiju v Kanadi. Z disertacijo, naslovljeno Slovenci v Kanadi: izseljenstvo skozi prizmo življenjskih zgodb, je leta 2010 doktorirala na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Naslednje leto je bila njena naloga na natečaju Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu izbrana za najboljše raziskovalno delo s področja izseljenstva v letu 2010. Leta 2012 ji je Internacional Council for Canadian Studies v Ottawi podelila podoktorsko štipendijo za raziskovanje Slovencev v Kanadi. Eden od rezultatov prijavljenega postdoktorskega projekta je tudi mobilna razstava Podobe  kanadskih Slovencev, ki je bila junija 2012 premierno odprta v Atriju ZRC v Ljubljani. Sodelovala je pri nekaj mednarodnih (CEACS, Mobility, YAM, 7th Frame Programme) in več domačih projektih. Tekoče govori angleško, slovaško in srbsko ter razume nemško, latinsko, češko in hrvaško.

Področja delovanja: zgodovina migracij, novejša zgodovina Slovencev, zgodovina Kanade, ustna zgodovina, študije primerov, žensko vprašanje

STRLE, Urška. Slovenke na Balkanu. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca, VI. Svazek 1., Přispěvky přednesené na VI. Mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. –27. dubna 2005, Matice moravská, 2006, str. 56–75.

STRLE, Urška. Odnos slovenskih izseljencev v Kanadi do matične domovine po drugi svetovni vojni. Dve domovini/Two Homelands 2007, št. 26, str. 117–142.

STRLE, Urška. Bila je preprosto sreča, da sem prišla v Kanado : o razlogih za selitve skozi Stankino življenjsko zgodbo.  V: Milharčič-Hladnik, Mirjam (ur.), Mlekuž, Jernej (ur.). Krila migracij : po meri življenjskih zgodb, (Migracije, Migrantke, 17, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 89–117, fotogr.

STRLE, Urška. Pustili so vse in čez noč odšli. Prispevek k izseljevanju iz Posočja v Italijo po drugi svetovni vojni v luči ustnih pričevanj. Zgodovina za vse. (2009), št. 1, str. 113–129.

STRLE, Urška. Slovenci v Kanadi : izseljevanje skozi prizmo življenjskih zgodb, doktorska disertacija, mentorica dr. Marta Verginella. Ljubljana, 2009. 350 str.

STRLE, Urška. Childhood in exile.  Dve domovini/Two Homelands 2010, 32, str. 105-118.

STRLE, Urška. K identiteti slovenskih priseljencev in njihovih potomcev v Kanadi.  Prispevki za novejšo zgodovino, 2010, letn. 50, št. 3, str. 131–146.

STRLE, Urška. Slovenians in Canada : an oral history perspective. V: ALBU, Rodica (ur.). Migrating Memories : Central Europe in Canada. Vol. 2, Oral Histories. 1st ed. Brno: Central European Association for Canadian Studies, 2010, str. 357–419.

ANTIĆ, Milica G., CRNOVIĆ, Deja, KALČIĆ, Špela, MALEŠEVIĆ, Maja, CRNOVIĆ, Deja, RAZPOTNIK, Špela, LUŽAR, Tina, STRLE, Urška, ANTIĆ, Milica G. (ur.). Na poti do lastne sobe. 1. izd. Ljubljana: i2, 2011. 165 str., ilustr.

KREJAKOVIĆ, Silvija, STRLE, Urška. Rekvijem za harmoniku: Slovenci u kontekstu masovne odmazde u Kraljevu.  Dve domovini/Two Homelands, 2011, št. 33, str. 73–89, tabele, fotogr.