Opremljenost in delovanje Fizičnogeografskega laboratorija je podprto s sredstvi projektov pridobljenih na več razpisih: