mag. Nina Caf

PROJEKT ARRS J7-1817: 5000 LET PAŠE IN RUDARJENJA V JULIJSKIH ALPAH (2019-2022)

v okviru svoje doktorske disertacije (Paleoekološka rekonstrukcija vpliva človeka na holocenske spremembe okolja na območju Julijskih Alp, Slovenija) analizira pelod v vrtinah Jezero na Planini pri Jezeru, Ledvica in nižinsko mokrišče pri Srednji vasi. Nina že ima izkušnje s paleoekološkimi raziskavami in mednarodnim sodelovanjem, v času dodiplomskega študija na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Uppsali se je ukvarjala s sedimentološkimi in paleontološkimi raziskavami miocenskih in pliocenskih sedimentov in sedimentnih kamnin.

SICRIS / COBISS
Research Gate

 

Bibliografija

  • MIKUŽ V., KRIŽNAR M., CAF N. 2015. Panonijski mehkužci iz najdišča Osek-2 v Slovenskih Goricah, Geologija 58, 71–80.
  • CAF N. 2017. Evaluation of Pliocene Scyphosphaera (Lohmann 1902) taxonomy at IODP sites U1462 and U1463, Northwestern Australia, magistrska naloga, Univerza v Uppsali, Švedska.

 

<< Projekt
Maja AndričJana HorvatBorut ToškanTjaša TolarŠpela GoričanAleksander HorvatAndrej ŠmucPierre Sabatier