Laboratorijske storitve Fizičnogeografskega laboratorija Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU

Laboratorij ponuja storitev analize velikosti zrn z uporabo mokre disperzije na merilnem sistemu laserske difrakcije Malvern Mastersizer 3000.

Vzorce, ki ne smejo biti topni v vodi, lahko merimo v območju 0,01 in 2000 μm.

Možnosti dodatne obdelave vzorcev obsegajo:

- pod-vzorčenje (dodatne meritve istega vzorca),

- odstranjevanje karbonata s klorovodikovo kislino,

- tehtanje (z resolucijo 0,01 mg).

 

Jasno in preprosto označevanje vzorcev zmanjšuje verjetnost napak. Za velike komplete vzorcev prosimo pošljite Excelovo preglednico, v kateri so navedeni vzorci v logičnem vrstnem redu.

V primeru nevarnih oziroma zdravju škodljivih vzorcih nam to sporočite.

Če se na zahtevo stranke ne dogovorimo drugače, bomo ostanke vzorčnih materialov hranili eno leto, nato pa jih zavrgli.

Če vas zanimajo naše storitve ali imate dodatna vprašanja, se obrnite na dr. Matejo Ferk, vodjo laboratorija (mateja.ferk@zrc-sazu.si).