Znanstvena srečanja

2020

Petoviona in njen ager (18. nov. 2020)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/petoviona-in-njen-ager-0#v

11. Grošljev simpozij: Meseci in letni časi od antike do renesanse (3.−5. marec 2020)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/11-grosljev-simpozij#v

 

2019

Dan bronaste dobe 2019 (11. dec. 2019)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/dan-bronaste-dobe-2019#v

Dolgoročne spremembe okolja 2019 (14. maj 2019)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/dolgorocne-spremembe-okolja-2019#v

10. Grošljev simpozij: Potovanja in prevoz v antiki in latinskem srednjem veku (5.−7. marec 2019)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/10-grosljev-simpozij#v

 

2018

Dan bronaste dobe 2018 (5. dec. 2018)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/dan-bronaste-dobe-2018#v

Arheobotanika, veda o nekdanjem okolju in prehrani (29. nov. 2018)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/arheobotanika-veda-o-nekdanjem-okolju-in-prehrani#v

TRAIL 2018 (29.−31. okt. 2018)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/trail-2018#v

The Linguistic Classification of Ancient Celtic Languages and Dialects (9. in 10. april 2018)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/the-linguistic-classification-of-ancient-celtic-languages-and-dialects#v

9. Grošljev simpozij: Korupcija v starem in srednjem veku
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/9-grosljev-simpozij#v

 

2017

15. simpozij ICTM Study Group: Music Archaeology & Workshop of the European Music Archaeology Project (EMAP) (24.−27. avg. 2017)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/15-simpozij-ictm-study-group#v

Dolgoročne spremembe okolja 2017 (11. maj 2017)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/dolgorocne-spremembe-okolja-2017#v

8. Grošljev simpozij: Knjižnice in knjige od antike do danes (6.−9. marec 2017)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/8-grosljev-simpozij#v

 

2016

Dan bronaste dobe 2016 (7. dec. 2016)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/dan-bronaste-dobe-2016#v

Mednarodni simpozij Slovani, naša dediščina (18. sept. 2016)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/slovani-nasa-dediscina#v

STROKOVNO SREČANJE Okoljska arheologija in paleoekologija (24. maj 2016)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/predstavitev-knjige-okoljska-arheologija-in-paleoekologija#v

7. Grošljev simpozij: »Al’ prav se reče Cezar ali Kajsar: slovenjenje latinskih in starogrških imen« (1.−3. marec 2016)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/7-grosljev-simpozij#v

Delavnica arhiviranja digitalnih podatkov (21. jan. 2016)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/delavnica-arhiviranja-digitalnih-podatkov#v

 

2015

Dan bronaste dobe 2015 (9. dec. 2015)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/dan-bronaste-dobe-2015#v

Manjše rimske naselbine na slovenskem prostoru (6. nov. 2015)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/manjse-urbane-naselbine-v-rimski-dobi-na-slovenskem-prostoru#v

Uporabnost državnih lidar podatkov za arheologijo (9. junij 2015)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/uporabnost-drzavnih-lidar-podatkov-za-arheologijo#v

Dolgoročne spremembe okolja 2015 (12. maj 2015)
https://iza2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/dolgorocne-spremembe-okolja-2015#v

 

Program: Arheološke raziskave (2015−2020) <<

Programme: Archaeological research (2015−2020) <<