Arhiv Slovenskega biografskega leksikona

Opis zbirke

Arhiv Slovenskega biografskega leksikona (SBL-a) je začel neformalno delovati že pred letom 1925, ko je izšel prvi zvezek leksikona. V želji, da bi leksikalni članki temeljili na najnovejših podatkih, se je uredništvo odločilo pošiljati vprašalne pole še živečim ustvarjalcem. Vprašalne pole in gradivo, ki so ga o posameznih osebnostih zbrali pisci člankov za leksikon, so bili temelj arhiva, ki deluje že skoraj 90 let. Zakladnice pisanih, tiskanih, fotografskih ali kako drugače zapisanih dokumentov o slovenskih in s slovenstvom povezanih neslovenskih osebnostih, ki so dejavno posegli v naš politični, kulturni, znanstveni, gospodarski in še kakšen razvoj, je konec leta 2018 vsebovala ok. 22.000 map (osebnih in družinskih fondov). Vsako leto se z novim gradivom –prevladujejo izrezki iz periodike, zgibanke, brošure in drugi drobni tiski z biografskimi podatki – dopolni ok. 3.000 obstoječih in odpre več kot 300 novih map.Vsebina

Slovenska biografska zbirka

Da bi zadovoljili potrebe tudi drugih uporabnikov bio-bibliografskih podatkov, se zbirka nenehno izpopoljnjuje in dopolnjuje z novimi imeni z vseh področij ustvarjanja in javnega delovanja (znanost, umetnost, kultura, šport, politika, gospodarstvo, itd.) Zbirka trenutno (januar 2019) vsebuje preko 60.000 biografskih zapisov. V večini primerov so v zapisih izpolnjena samo polja z osnovnimi bio-bibliografskimi podatki o posameznih osebnostih (ime in priimek, variantna imena oz. psevdonimi, datum rojstva ter za pokojne tudi smrti, dejavnosti oz. področja, na katerih je določena osebnost delovala. V perspektivi bo zbirka še dodatno izpopolnnjena z napotili na vse slovenske in tuje bio-bibliografske vire, v katere so te osebnosti vključene, kakor tudi z drugimi relevntnimi povezavami (na časopisne članke itd.). Poizvedbe po zbirki lahko opravimo po vseh, v njej upoštevanih poljih.