Osnovni podatki
30. september 2014 ob 9:00
Prešernova dvorana, Novi trg 4, Ljubljana

Organizator
Geografski inštitut Antona Melika
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU
Zveza geografov Slovenije
Zveza geodetov Slovenije
Opis

Na 12. bienalnem simpoziju smo se zbrali raziskovalci, strokovnjaki, pedagogi, uporabniki in proizvajalci geografskih informacijskih sistemov najrazličnejših strok iz cele Slovenije. Predstavili smo najnovejše stanje na tem področju v Sloveniji, izmenjali izkušnje ter vzpostavili nove in utrdili že utečene strokovne vezi.
V sklopu simpozija smo pripravili:
- monografijo “Digitalni prostor”, ki je izšla kot dvanajsta knjiga v knjižni zbirki “GIS v Sloveniji”;
- delovno srečanje s predstavitvijo izbranih prispevkov iz monografije.
Zloženka z osnovnimi informacijami o simpoziju (2. obvestilo)

Program
Program simpozija

Predavanja (pdf datoteke predavanj)
1. Digitalni model reliefa struge hudournika Kuzlovec in matematično modeliranje toka vode
(dr. Dejan Grigillo, dr. Simon Rusjan, Anja Vrečko, dr. Elvira Džebo, dr. Klemen Kozmus, Tilen Urbančič, dr. Dušan Petrovič, dr. Matjaž Mikoš)
2. Uporabnost zgodovinskih aeroposnetkov pri preučevanju pokrajinskih sprememb na ozemlju Slovenije
(dr. Mateja Breg Valjavec, mag. Daniela Ribeiro)
3. Kako najbolje določiti prometno rabo? Primerjava uporabnosti klasificiranih aerofoto posnetkov in zemljiškega katastra
(dr. David Bole)
4. Vpliv gostote zračnega laserskega skeniranja na prepoznavnost arheoloških sledov
(dr. Dimitrij Mlekuž, Gašper Rutar)
5. Modeliranje prostorskih vzorcev delovne mobilnosti in selitev z vektorskimi polji
(Dejan Jenko, mag. Samo Drobne)
6. Prostorske analize slovenske literarne zgodovine
(mag. Jerneja Fridl, dr. Marko Juvan, Jaka Ortar)
7. Samodejno zaznavanje plovil na optičnih satelitskih posnetkih
(Urša Kanjir, Aleš Marsetič, Peter Pehani, dr. Krištof Oštir)
8. Procesna veriga za samodejno obdelavo optičnih satelitskih posnetkov v skoraj realnem času
(dr. Krištof Oštir, Aleš Marsetič, Peter Pehani, dr. Matej Perše, dr. Klemen Zakšek, dr. Janez Zaletelj, dr. Tomaž Rodič)