Osnovni podatki
14. maj 2015 ob 11:00
Mala dvorana ZRC, Novi trg 4, 2. nadstropje

Organizator
Historični seminar ZRC
Opis

Ali se je habsburška monarhija po usodnem letu 1620 spremenila v absolutistično državo, v kateri je bila politična participacija deželnih stanov sistematično omejena, ali pa je še naprej bila »država pogajanj« (»negotiating state«), v kateri je bilo vse odvisno od pogajanj med habsburškim dvorom na eni ter deželnimi stanovi posameznih dežel na drugi strani? Zgodovinarji so doslej na to vprašanje podajali različne in večidel le splošne odgovore, ni pa še bilo sistematične raziskave o delovanju habsburške monarhije v zadnjih dveh stoletjih zgodnjega noveka veka.

Petr Mat’a bo v svojem predavnju predstavil mednarodni projekt, ki se posveča tej problematiki, in podal nekaj primerov delovanja deželnih zborov v Zgornji in Spodnji Avstriji, na Češkem in Moravskem, ter v notranjeavstrijskih deželah Štajerski, Koroški in Kranjski.

Predavanje bo v angleškem jeziku.