Osnovni podatki
7. junij 2017 ob 20:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Organizator
Muzikološki inštitut
Harmonia Antiqua Labacensis
Opis

Tretji koncert 7. sezone cikla HARMONIA CONCERTANS – Stara glasba na Novem trgu bo posvečen glasbi, ki je nastajala na dvoru cesarice Marije Terezije in koncertom za čembalo in godala iz ptujske zbirke. Georg Christoph Wagenseil je leta 1739 postal skladatelj na dunajskem dvoru in deset let pozneje tudi dvorni učitelj klavirske igre. S svojimi simfonijami je zaslovel po vsej Evropi in šestletni Mozart je izvedel enega njegovih koncertov pred Marijo Terezijo. Georg Reutter je bil dvorni kapelnik, nadziral je tudi instrumentalno glasbo na dvoru in komponiral glasbenoscenska dela, posvečena Mariji Tereziji in drugim članom dvora. Ptujska zbirka vsebuje enaintrideset koncertov za glasbila s tipkami in solistične zasedbe godal, med katerimi so tudi dela dunajskih dvornih skladateljev. Rokopisi domnevno izvirajo iz zapuščine grofov Attems, ki so med letoma 1754 in 1772 prebivali v dornavskem dvorcu. Tovrstne skladbe so bile takrat še redke in ptujska zbirka je v srednji Evropi edinstvena. Prvič v sodobnem času bosta zazvenela koncerta doslej neizvajanega skladatelja Castelija, verjetno jezuita Jožefa Kastelica, ki se je rodil v Šoštanju in je pozneje deloval v Gradcu.

Glasbeni dogodek je obenem tudi uvodna prireditev simpozija Marija Terezija (1717–1780): Razsvetljena reformatorka in babica srednje Evrope.

Koncert je poleg Mestne občine Ljubljana in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije finančno podprla tudi Fundacija Viktoria.

 

Več na: http://hc.zrc-sazu.si