Osnovni podatki
27. november 2015 ob 11:00
Sejna soba ZRC SAZU, novi trg 2/I

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Opis

Vabimo vas na predavanje "Odzivi migrantov na proti-korupcijske kampanje: Primer Romunije", ki bo potekalo v angleškem jeziku. Predavala bo izr. prof. dr. Amy Liu.

VABILO

Vljudno vabljeni!