Osnovni podatki
13. december 2016 ob 11:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Organizator
Družbenomedicinski inštitut
Opis

V torek, 13. decembra, ob 11. uri bomo v Atriju ZRC predstavili prvo prosto dostopno e-orodje za celovito podporo promociji zdravja na delovnem mestu, ki je sad slovenske pameti in je nastalo v sodelovanju Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU, Inštituta za produktivnost in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Še do nedavnega je veljalo, da so biološke, kemične in fizične bremenitve ključna tveganja za zdravje zaposlenih. Vendar pa številne raziskave kažejo, da so na področju varovanja zdravja na delovnem mestu še posebej velik izziv psihosocialna tveganja. [Fizično, psihično in socialno zdravje ter dobro počutje v delovnem okolju namreč ogrožajo številne psihosocialne obremenitve, npr. dolg in naporen urnik, preobremenjenost zaradi veliko dela, negotovost zaposlitve, premalo sodelovanja pri odločanju, nejasnost in konfliktnost vlog, pomanjkanje podpore sodelavcev in nadrejenih, ustrahovanje, nadlegovanje idr.]

Take okoliščine so vir prekomernega stresa, ki pripelje tudi do resnih zdravstvenih zapletov. [Stres je v malih odmerkih nujno potreben za normalno življenje, prav gotovo pa ni priporočljivo živeti v stalnem stresu, o čemer poroča kar polovica zaposlenih v Sloveniji.] To zmanjšuje njihovo učinkovitost in povzroča bolezni, ki vodijo v bolniške izostanke, izgorelost, odhode iz delovne organizacije. Vse to je precejšnje ekonomsko breme tako za delodajalce kot za družbo, omiliti ga je mogoče, če pravočasno odkrijemo in ustrezno obvladamo dejavnike tveganja za prekomerni stres.

Pri tem vam bosta v pomoč e-orodji e-OPSA (za obvladovanje psihosocialnih obremenitev in absentizma) in KALDOZ (kalkulator pričakovane donosnosti ukrepov promocije zdravja).

Prilagojeni sta posebnostim slovenskega družbeno-gospodarskega prostora, obenem pa vključujeta najnovejša spoznanja o psihosocialnih in drugih tveganjih v delovnih okoljih. Z njima lahko opredelimo vrsto, intenziteto in škodljive posledice stresa, ki jih doživljajo zaposleni zaradi izpostavljenosti različnim obremenitvam v delovnem okolju in zasebnem življenju. Tako olajšata oblikovanje ustreznih ukrepov pri obvladovanju stresa v delovnem okolju in stroškov, povezanih s posledicami slabega zdravja in počutja njihovih zaposlenih.

Vstop na predstavitev je prost. Vljudno vabljeni!

 Dodatne informacije: http://www.opsa.si/, FB-profil E-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih, Agata Tomažič – PRR ZRC SAZU in/ali dr. Lilijana Šprah, predstojnica Družbenomedicinskega inštituta.