Osnovni podatki
15. februar 2017 ob 9:00 do 15. februar 2017 ob 16:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Opis

Vljudno vabljeni na mednarodno konferenco Zaposlitveni/delovni pogoji ter varnost in zdravje pri delu napotenih delavcev/ Employment/Working Conditions, Occupational Safety and Health of Posted Workers, ki bo potekala 15. 2. 2017 v Atriju ZRC na Novem trgu 2 v Ljubljani.

Namen konference je spodbuditi strokovnjake in raziskovalce s področij trga dela, zaposlovanja ter varnosti in zdravja pri delu (VZD) k orisu in definiranju obstoječih in prihodnjih izzivov povezanih z varnostjo in zdravje pri delu, delovnimi ter zaposlitvenimi pogoji napotenih delavcev.

Konferenca je prvi dogodek v nizu dogodkov in aktivnosti mednarodnega projekta POOSH - Occupational Safety and Health of Posted Workers: Depicting the existing and future challenges in assuring decent working conditions and wellbeing of workers in hazardous sectors (2017-2018), ki ga so-financira Evropska komisija v okviru programa EaSI PROGRESS.

VABILO

PROGRAM

Več o projektu