Osnovni podatki
25. april 2018 ob 18:00
Ljubljana, Gosposka ulica 16 / pritličje, dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU
Opis

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Pomurska akademsko znanstvena unija in ZRC SAZU vljudno vabimo na predstavitev monografije

BRANKO ŽUNEC: "NE-VIDNA UNIVERZA" - doktorji znanosti iz sveta ob Muri.

Ne-vidna univerza je druga monografija o doktorjih znanonsti iz sveta ob Muri, prva je izšla leta 2004. V obeh skupaj je predstavljenih okrog 450 izobražencev z najvišjim akademskim naslovom. To pomeni, da pride v glavi slovenske geofrafske kokoške po en znanstvenik z doktoratom na 264 prebivalcev, v slovenskem merilu je to razmerje 1:2.000. Gre za izjemno številčen in raznolik nabor "članov" Ne-vidne univerze kot možganski trust, ki se ga odločevalci premalo poslužujejo. Dobra tretjina vseh v obeh knjigah je vključenih v unikatni regijski znanstveni asociaciji Pomursko akademsko znanstveno unijo v Murski Soboti in/ali Klub prleška akademija v Ljutomeru.

Predstavitev monografije bo v sredo, 25. aprila, ob 18. uri, v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16, Ljubljana.