Osnovni podatki
30. januar 2014 ob 11:00
Mala dvorana ZRC, Novi trg 4, 2. nadstropje

Organizator
Historični seminar ZRC
Opis

 

V okviru predavanj Historičnega seminarja bo doc. dr. Kozma Ahačič, višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, predaval o novih spoznanjih na področju zgodovine slovenskega protestantskega gibanja.

Mednje sodijo novi podatki o tiskarju prvih dveh slovenskih knjig, odkritje drugega ohranjenega izvoda Cerkovne ordninge in odkritje novega izvoda magistrskega dela Jurija Dalmatina De catholica et catholicis.

Vljudno vabljeni.