Osnovni podatki
15. oktober 2014 ob 9:00 do 15. oktober 2014 ob 15:00
Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

Organizator
SIDIH
ZRC SAZU
Inštitut za novejšo zgodovino
Opis

Vabimo vas na predstavitev uporabe označevalnega jezika XML-TEI, ki se v humanističnih vedah uveljavlja kot de facto standard pri delu z elektronskimi besedili.

Delavnica je zasnovana z gledišča priprave značilnih publikacij, v katerih humanisti običajno predstavijo rezultate svojega dela, kakor so: znanstvene monografije in kritične izdaje virov, leksikoni, slovarji, jezikovni korpusi, digitalne zbirke rokopisnega gradiva ipd. Pogosto gre pri tem za temeljna, referenčna dela, ki z vpetostjo v digitalni prostor dosežejo bistveno večjo uporabnost in recepcijo kakor v tiskani obliki.

Glede na izkazan interes bo še letos sledila tudi praktična delavnica.

Predstavitev je javna in brezplačna. Zaradi omejitve mest je število udeležencev omejeno, prijave sprejemamo do petka, 10. oktobra 2014 na e-naslov: jurij.hadalin@inz.si.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM DELAVNICE

 

Delavnico v okviru nacionalne iniciative DARIAH-SI pripravljata Inštitut za novejšo zgodovino in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

dariah.si logo
 

inz logo

 

zrc-sazu logo