Osnovni podatki
11. april 2017 ob 18:00
Salon uporabnih umetnosti v Mariboru

Organizator
Inštitut za kulturno zgodovino
Raziskovalna postaja Maribor
Opis

Novi Slovenski biografski leksikon kot eden osrednjih projektov ZRC SAZU nadaljuje delo Slovenskega biografskega leksikona (1925–1991). V razširjenih opisih predstavlja najvidnejše slovenske in s slovenskim prostorom povezane osebnosti iz različnih obdobij. Sodelovala bosta vodja projekta dr. Oto Luthar in glavna urednica mag. Barbara Šterbenc Svetina.

Skupaj z gostom Tonetom Partljičem bomo ob stoletnici rojstva namenili pozornost tudi osebnosti iz Novega Slovenskega biografskega leksikona (B-Bla), režiserju in igralcu Jožetu Babiču (1917–1996), primorskemu beguncu v mariboru in enemu od začetnikov slovenske gledališke avantgarde.

Pogovor bo povezovala dr. Mateja Ratej, vodja Raziskovalne postaje ZRC SAZU Maribor.