Osnovni podatki
14. februar 2013 ob 11:00
Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4/II, Ljubljana
Opis

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU vas vljudno vabi na predstavitev knjig, ki smo jih v svojih knjižnih zbirkah izdali v minulem letu. Predstavitev bo v četrtek, 14. februarja 2013, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC SAZU na Novem trgu 4/II v Ljubljani.

V zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ki jo v sodelovanju z uredniškim odborom ureja Matija Ogrin, so izšle štiri knjige. Z dvema se začenja znanstvenokritična pred­stavitev dveh novih opusov v zbirki.

France Pibernik: Anton Vodnik (monografija)

Edvard Kocbek: Zbrano delo 12 (ur. Andrej Inkret in Mihael Glavan)

Miran Jarc: Zbrano delo 1 (ur. Drago Bajt)

Vladimir Bartol: Zbrano delo 1 (ur. Tomo Virk)

V zbirki Studia litteraria, ki jo urejajo Darko Dolinar, Jernej Habjan in Marko Juvan, pa sta izšli Slovenska kratka proza 1919–1929 Gregorja Kocijana in tematsko zaokrožen zbornik razprav Svetovne književnosti in obrobja v uredništvu Marka Juvana.

Kocijan je pri nas najtemeljitejši razlagalec razvoja žanrov slovenske kratke pripovedne proze. V svoji noviteti se posveča razcvetu te literarne vrste med obema vojnama, ko v množico (pogosto sinkretičnih) variacij na realistične in cankarjanske modele vstopajo inovativnejša iskanja, zaznamovana z ekspresionizmom in avantgardizmi.

Monografija tujih in domačih avtorjev, ki jo je uredil Juvan, pa pokaže, da je svetovna književnost kot globalni pojav navzoča prek mnoštva lokalnih variant. Te so naddoločene s svetovnim literarnim sistemom, razpetim med središča in obrobja. Razmerje slovenske književnosti do ideje in prakse svetovne literature je prikazano v kontekstu primerljivih književnosti Evrope, katerih sistemski položaj je obroben.

Pridite, veseli bomo vaše udeležbe, vprašanj in komentarjev!