Osnovni podatki
26. junij 2018 ob 11:00
Prešernova dvorana SAZU / pritličje, Novi trg 4, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Založba ZRC
Opis

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Založba ZRC Vas vljudno vabita na predstavitev publikacij, ki bo v torek, 26. 6. 2018, ob 11. uri v Prešernovi dvorani v pritličju Novega trga 4 v Ljubljani.

Predstavili bomo sedem tiskanih knjižnih izdaj:

  • 12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje, Povzetki prispevkov, urednika Luka Repanšek in Matej Šekli,
  • Pravni terminološki slovar, uredniki Gregor Dugar, Tanja Fajfar, Marjeta Humar, Mateja Jemec Tomazin, Aleš Novak, Luka Tičar, Mojca Žagar Karer,
  • Domen Krvina, Glagolski vid v sodobni slovenščini 1, Besedotvorje in pomen,
  • Špela Petric, Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja,
  • Vladimir Dumka, Ukrajinsko-slovenski in slovensko-ukrajinski slovar,
  • Januška Gostenčnik, Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi,
  • Mojca Kumin Horvat, Besedotvorni atlas slovenskih narečij, Kulturne rastline,

 

  • spletno knjižno izdajo: Rihard Karba, Gorazd Karer, Juš Kocijan, Tadej Bajd, Mojca Žagar Karer, Terminološki slovar avtomatike, Druga, dopolnjena in pregledana izdaja,

 

  • in dva zvezka revije: Jezikoslovni zapiski 23/1 in 23/2.