Osnovni podatki
2. oktober 2014 ob 11:00
Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje

Organizator
Historični seminar ZRC SAZU
Opis

HISTORIČNI SEMINAR
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti

vabi na predavanje

dr. Aleksandra Loma.

Predavatelj bo predstavil starosrbske vire za zgodovinsko toponomastiko ter na izbranih vprašanjih prikazal najpomembnejša vprašanja, povezana z izdajanjem in uporabo tega gradiva. Prikazal bo kvalitativno in kvantitativno reprezentativnost obdelanega vzorca in spoznanja s poudarkom na tipologiji pomeskiht tvorjenk, ki so zanimiva tudi za raziskave v širšem južnoslovanskem okolju.

V zaključnem delu bo predavatelj prikazal tudi vzporednice s tovrstnimi raziskavami v slovenskem in hrvaškem okolju.

Vljudno vabljeni.