Osnovni podatki
6. junij 2017 ob 10:00 do 6. junij 2017 ob 12:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM, Gosposka ulica 16, Ljubljana

Organizator
ZRC SAZU
Inštitut za novejšo zgodovino
DARIAH-SI
Opis

Vabimo vas na predavanje, na katerem bo predstavljeno nekaj rezultatov sodelovanja Fakultete za
računalništvo in informatiko UL
in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU. Obe ustanovi sta v
zadnjih letih sodelovali pri izgradnji digitalnega arhiva slovenske ljudske glasbe EtnoMuza. Poudarek bo
na predstavitvi pristopov in orodij, ki lahko pomagajo pri analizi, označevanju in iskanju po glasbenih
gradivih, pa naj gre za zvočne posnetke, notne zapise ali besedila.

Predaval bo dr. Matija Marolt, vodja Laboratorija za računalniško grafiko in multimedije na FRI UL,
uvodni nagovor bo imel dr. Drago Kunej, predstojnik Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU.

Javna predstavitev bo potekala v torek, 6. junija 2017, od 10. do 12. ure v Dvorani Zemljepisnega
muzeja GIAM ZRC SAZU (Gosposka ulica 16, Ljubljana). Vstop prost.

PROGRAM:
Analiza zvočnih posnetkov

30 min.

V predavanju bomo na kratko predstavili področje pridobivanja informacij iz glasbe (angl. music
information retrieval) za potrebe analize glasbenih posnetkov. Predstavili bomo izzive, s katerimi smo se
srečali pri delu s terenskimi posnetki ljudske glasbe, in razvite rešitve. Pri tem bomo pozornost namenili
zlasti segmentaciji terenskih posnetkov na posamezne enote in avtomatsko transkripcijo posnetkov
(pretvorbo zvočnega posnetka v simbolični zapis).

Simbolični zapisi

30 min.

Glasba je v simbolični obliki največkrat predstavljena v obliki notnega zapisa. Predstavili bomo spletno
mesto EtnoFletno (www.etnofletno.si) in načine za iskanje po simboličnih zapisih na podlagi (zapisane ali
zapete) melodije, ki smo jih razvili. Na kratko se bomo posvetili tudi možnostim, ki jih nudijo sodobni
pristopi za analizo zbirk simboličnih glasbenih zapisov.

Odmor

30 min

Besedila

30 min.

V predavanju bomo predstavili pristop, ki smo ga izbrali za tematsko analizo korpusa besedil ljudskih
pesmi, objavljenih v sklopu zbirke Slovenske ljudske pesmi, ki jo izdaja Glasbenonarodopisni inštitut ZRC
SAZU. Pri tem bomo predstavili gradnjo korpusa, spopad z narečnostjo, rezultate začetnih analiz in
orodje za analizo, ki ob tem nastaja.