Osnovni podatki
30. november 2016 ob 10:00 do 30. november 2016 ob 14:00
Atrij ZRC

Organizator
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Opis

vabilo_slovenski_dan_evropske_humanistike_30_11_2016.pdf

• Oto Luthar (Znanstvenoraziskovalni center SAZU)
Posthumanistika? Uvodni nagovor

• Davor Kozmus (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
Projekti, izkušnje in perspektive HERA razpisov

• Matija Črešnar, Manca Vinazza (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani): Srečanja in transformacije v
železni dobi Evrope/Encounters and Transformations in Iron Age Europe (ENTRANS)

• Metoda Kokole, Katarina Trček Marušič (Muzikološki inštitut ZRC SAZU): Glasbene migracije v
zgodnjem novem veku: na sotočju evropskega vzhoda, zahoda in juga/Music Migrations in the Early Modern
Age: the Meeting of the European East, West and South (MusMig)

• Aleš Vaupotič (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici): Potujoči teksti 1790–1914:
Transnacionalna recepcija del avtoric na evropskih obrobjih/Travelling Texts 1790-1914: The Transnational
Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe (Travelling TexTs 1790-1914)

• Barbara Murovec (Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU): Transfer kulturnih
predmetov na območju regije Alpe Adria v 20. stoletju/Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region
in the 20th Century (TransCultAA)

Diskusija

Odmor
Humanistika med vrhunskim raziskovanjem in javnim servisom
Okrogla miza
Kako meriti vpliv in kako kvaliteto? Kam je pripeljala obravnava slovenske humanistike po naravoslovnotehničnih
standardih? Koliko je slovenska humanistika tudi evropska/globalna? Kako smiselno povezati
univerzitetno poučevanje in temeljno raziskovanje? Koliko inovativnosti zahtevati od humanistike? Koliko
poslanstva rabijo raziskovalni inštituti? Kaj financirati? Kako preživeti in hkrati biti, ostati oziroma postati
odličen? So spremembe nujne? Zakaj? Kje in kako z njimi (spet) začeti?
Moderiranje: Barbara Murovec
Sodelujoči: Tomaž Boh, Nadja Furlan Štante, Aleš Gabrič, Zdravko Kobe, Metoda Kokole, Marko Marinčič,
Marko Snoj, Anton Velušček