Osnovni podatki
10. junij 2013 ob 8:00 do 14. junij 2013 ob 20:00
Postojna

Organizator
Inštitut za raziskovanje krasa
Opis

Spletna stran šole s podrobnostmi,  programom in  prijavnim obrazcem.

Mednarodno krasoslovno šolo »Klasični Kras« organiziramo že od leta 1993. Šola pokriva različna področja raziskovanja krasa. Osnovna namen Šole je predstavitev trenutnega razumevanja krasa v okviru izbrane teme, spodbujanje razprave med udeleženci s pomočjo predavanj, predstavitvami posterjev in s temo šole povezanimi ekskurzijami na območju Klasičnega krasa v Sloveniji.
V zadnjem desetletju je bilo proučevanje procesov hipogene speleogeneze med raziskovalci še posebej priljubljeno. Veliko jam, ki so jim predhodno pripisovali »normalen« freatičen nastanek je bilo ponovno raziskanih, njihov nastanek pa v veliki meri razložen s hipogenimi procesi. Nekatere temeljne publikacije na to temo so sprožile dvome in razprave, kajti razporeditve jamskih rovov in stenske jamske oblike značilne za hipogene jame lahko nastanejo tudi pod drugačnimi pogoji. Zato je namen letošnje krasoslovne šole predstaviti osnovne hidrogeološke in kemijske principe in procese ter geološke pogoje hipogene speleogeneze. Posebno pozornost bomo posvetili geometriji jamskih rovov in jamskih stenskih oblik, ki so pogoste interpretirane kot hipogene, vendar pa se lahko tvorijo tudi drugače, npr. v pogojih meteorne poplavne vode ali z raztapljanjem na stiku s sedimentom.