Izjava Stalne delegacije Republike Slovenije za sodelovanje v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst (v zvezi z zanikanjem holokavstva v oddaji Sreda v sredo konec aprila letos)

Datum objave: 10. Maj 2017

Stalna delegacija Republike Slovenije za sodelovanje v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst ( International Holocaust Remembrance Alliance -IHRA)) želi javnost obvestiti, da je konec aprila letos v televizijski oddaji z naslovom Sreda v sredo, ki jo je predvajalo več medijskih hiš, nastopil g. Bernard Brščič, ki je med drugim zelo razvidno zanikal holokavst z izjavo: “Nemški narod je žrtev židovskega vsiljevanja in kurjenja možganov s tako imenovano holokavstologijo. Sprašujem vas, kaj ima moja generacija Nemcev s Kajnovim znamenjem genocida, domnevnega, oziroma holokavstom. Dejansko gre za zelo perfiden način Židov, da so želeli, pravzaprav, nemški um zapreti, ustvariti kolektivno krivdo in ustvariti načrt raznemčenja, razfrancozenja, razangleženja. In vzpostaviti to multikulti distopijo.”

Člance in člani Stalne delegacije Republike Slovenije za sodelovanje v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst ostro obsojamo zanikanje, omalovaževanje in smešenje holokavsta, ki ga prepoveduje tudi 297. člen Kazenskega zakonika Republike Slovenije. Menimo, da so takšne izjave zelo nujno opozorilo o tem, da je treba v Sloveniji močno okrepiti preučevanje holokavsta ter ozaveščanje in učenje o njem. Holokavst med genocidi v znani zgodovini nima primere zaradi svoje načrtnosti in industrijske izvedbe. Nujno je treba okrepiti zavest, da je Slovenija med tistimi državami v Evropi, v katerih je v holokavstu življenje izgubilo skoraj 90 odstotkov Judov, in da je bil nacistični genocid tudi izrecno uperjen v slovanske populacije na mejah nemško govorečega evropskega prostora, zlasti proti Slovencem in Poljakom.

Obenem izražamo solidarnost in podporo delu gospoda Roberta Waltla, ki se je na omenjeno izjavo g. Bernarda Brščiča prvi javno odzval. Slovenska javnost ga pozna kot neutrudnega kulturnega delavca s sijajnimi nacionalnimi in mednarodnimi uspehi, ter kot vodjo vsakoletnega programa Festivala strpnosti, ki v okviru Judovski kulturni center Ljubljana / Jewish Cultural Centre Ljubljana bistveno prispeva k širjenju vednosti in zavesti o holokavstu in njegovih posledicah. Najostreje obsojamo surove homofobne napade nanj osebno in rasistično omalovaževanje njegovega zaslužnega kulturnega in ozaveščevalnega dela.

V Evropi in v svetu, s tem pa tudi v Sloveniji, smo priče naraščajočemu zanikanju holokavsta ter naraščajočemu, tudi nasilniškemu antisemitizmu, ki gresta z roko v roki z desničarskim populističnim nacionalizmom, drugimi rasizmi in porazno ksenofobijo. Medije, delavke in delavce na vseh nivojih izobraževanja, kulturne delavke in delavce ter celotno javnost pozivamo, da se aktivno zoperstavljajo tovrstnim ekscesom, propagandi, potvorbam in revizijam zgodovine, in razčlovečevalnim manipulacijam.

Mednarodna zveza za spomin na holokavst se ukvarja s spominjanjem, zaznamovanjem in proučevanjem holokavsta na nacionalni in mednarodni ravni. Združuje enaintrideset držav članic, enajst držav opazovalk in sedem stalnih mednarodnih partnerjev. Slovenija je članica IHRA od leta 2011.

Stalna delegacija Republike Slovenije za sodelovanje v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst:

- mag. Božena Forštnarič Boroje, vodja Sektorja za človekove pravice, Ministrstvo za zunanje zadeve, vodja stalne delegacije;
- veleposlanica mag. Blanka Jamnišek, Sektor za človekove pravice, Slovenian Ministry of Foreign Affairs / Ministrstvo za zunanje zadeve RS, članica delegacije in namestnica vodje stalne delegacije;
- Aljuš Pertinač, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član stalne delegacije;
- Vojko Kunaver, Zavod RS za šolstvo, član stalne delegacije;
- Nada Zoran, Direktorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo, članica stalne delegacije;
- Marjetka Bedrač, v. d. direktorice Centra judovske kulture, Sinagoga Maribor, članica stalne delegacije;
- dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU, član stalne delegacije;
- dr. Irena Šumi, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, članica stalne delegacije;
- dr. Kaja Širok, direktorica Muzej novejše zgodovine Slovenije, članica stalne delegacije;
- dr. Vera Klopčič, Inštitut za novejšo zgodovino, članica stalne delegacije;
- dr. Renato Podbersič, Študijski center za narodno spravo, član stalne delegacije;
- dr. Alenka Janko Spreizer, Univerza na Primorskem, članica stalne delegacije;
- Matjaž Špat, Zveza združenj borcev - Koordinacija taboriščnih odborov Ravensbrück, Auschwitz, član stalne delegacije;
- Beata Lazar, direktorica Galerija-Muzeja Lendava, članica stalne delegacije.