Izjava znanstvenega sveta ERC o naslednjem dolgoročnem proračunu EU

Datum objave: 09. oktober 2020

Izjava znanstvenega sveta ERC o naslednjem dolgoročnem proračunu EU

Znanstveni svet Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) je tako kot ostali člani znanstvene skupnosti zaskrbljeno opazoval zmanjševanje ambicij na področju okvirnega programa Obzorje Evropa (angl. Horizon Europe), katerega proračun se je z »vsaj 120 milijard evrov« iz Lamyjevega poročila leta 2017[1] v predlogu Evropske komisije iz leta 2018 skrčil na 94 milijard evrov, v zadnjem »pogajalskem okviru« predsednika Evropskega sveta pa še dodatno na 86 milijard evrov. Če bo proračun sprejet v takšnem obsegu, bo to pomenilo, da v praksi prvič v zgodovini ne bo prišlo do povečanja temeljnega proračuna EU za raziskave in inovacije.[2]

Ne moremo si predstavljati, da bi se lahko evropski voditelji s tem strinjali, obenem pa se zanašali na predanost in znanje evropskih raziskovalcev v boju z globalno pandemijo ter na njihovo pripravljenost za soočanje z nepričakovanimi izzivi v prihodnosti. Še bolj je presenetljivo, da se to dogaja v prelomnem času, ko si Evropa prizadeva za temeljne zelene in digitalne tranzicije v naših skupnostih.

Zavedamo se, da bi bilo prek instrumenta za okrevanje mogoče dodatno predfinanciranje določenih ciljnih področij. Vemo pa, kako pomembno je uravnoteženo financiranje raziskovanja in inovacij. S pretiranim osredotočanjem na kratkoročne rezultate bomo ogrozili temelje prihodnjih inovacij in ne bomo omogočili ustreznih perspektiv naslednji generaciji raziskovalcev. Številne ključne tehnologije, ki lahko zaženejo evropsko gospodarstvo in spodbudijo zelene in digitalne tranzicije, so posledica javnega financiranja dolgoročnih raziskav. Razvoj številnih različnih načinov zdravljenja in potencialnih cepiv za virus Covid‑19, ki trenutno z rekordno hitrostjo poteka po vsem svetu, priča o dolgoletnem temeljnem delu, ki je bilo že opravljeno zaradi radovednosti in želje po razumevanju.

Zato je ključnega pomena zagotoviti ustrezno ravnovesje med temeljnimi raziskavami, ki temeljijo na znanstveni odličnosti raziskovalcev, ter bolj osredotočenimi, v cilje usmerjenimi raziskavami. Evropa zaradi svojega Evropskega sveta za raziskave po vsem svetu uživa sloves podpornice ambicioznih raziskovalcev, ki premikajo meje znanstvenih spoznanj, pri čemer jih je približno 7.000 mlajših od 40 let.[3] Evropske odločevalce pozivamo, naj ne zamudijo priložnosti za okrepitev tega uspešnega procesa. Vsako leto brez financiranja ostane precejšnje število resnično izvrstnih predlogov, s čimer se zmanjšuje potencial Evrope kot vodilne regije na področju transformacije in inovacij.

Evropa se sooča s številnimi edinstvenimi izzivi. Razumemo, da je potrebo sprejeti nekaj zelo težkih odločitev. Toda prepričani smo, da je potrebno prav zdaj potrebno utrditi zaupanje državljanov in postaviti temelje zaupanja v prihododnje generacije. Sporočilo, da lahko v letih, ki prihajajo, Evropa ne zgolj preživi, temveč se uspešno razvija, ker ima uravnotežen, v prihodnost usmerjen in na dokazih temelječ pristop do organizacije znanstvenih prizadevanj. Za to pa se moramo aktivno vključiti v tekmovanje za razvoj novih znanstvenih spoznanj in tehnologij. Evropa je že pokazala, da ve, kako se to stori. V naslednjem sedemletnem obdobju mora to dvigniti na višjo raven.

 

[1] Leta 2017 je neodvisna tripartitna skupina High Level Group priporočila podvojitev proračuna programa EU za raziskave in inovacije po letu 2020 kot »najboljšo mogočo naložbo EU«. Poročilo navaja, da bi moral imeti program sedemletni proračun, ki bi obsegal »vsaj 120 milijard EUR v tekočih cenah«. Poročilo Investing in the European future we want (»Naložbe v evropsko prihodnost, ki si jo želimo«), julij 2017. Dostopno na https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/hlg_2017_report.pdf.

[2] V pogajalskem okviru z dne 10. julija 2020 je predlog proračuna programa Obzorje Evropa iz večletnega finančnega okvira 76 milijard evrov v cenah iz leta 2018. To je enako kor proračun programa Obzorje 2020 v cenah iz leta 2018.

[3] Nobel laureates and business leaders urge for investment in EU research & innovation (»Nobelovi nagrajenci in voditelji podjetij pozivajo k naložbam v raziskave in inovacije EU«), december 2018. Dostopno na https://ert.eu/documents/nobel-laureates-and-business-leaders-unite-to-urge-for-investment-in-eu-research-and-innovation.