Predstavitev letošnje sezone arheoloških raziskav na Jukatanu

Datum objave: 3. Oktober 2017

Spoštovane, spoštovani!

Vabimo vas na novinarsko konferenco, ki bo 11. oktobra 2017 ob 11. uri v Atriju ZRC  in na kateri bodo predstavljeni rezultati letošnje sezone arheoloških raziskav, ki jih v osrčju polotoka Jukatana v Mehiki že vrsto leto vodi dr. Ivan Šprajc, predstojnik Inštituta za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU.

V letih 2013 in 2014 je njegova ekipa v severnem, arheološko povsem neznanem delu neposeljene in s tropskim gozdom preraščene Calakmulske biosfere odkrila tri velika urbana središča kulture Majev, ki so zaradi monumentalnosti arhitekture in reliefno obdelanih kamnitih spomenikov s hieroglifskimi napisi vzbudila veliko pozornost svetovne javnosti. Z letošnjo odpravo pa so se lotili preučevanja okoliškega ozemlja in se pri tem oprli na najsodobnejšo tehnologijo, ki je občutno prispevala k učinkovitosti terenskih pregledov. Za okoli 200 km^2 veliko območje so pridobili natančne podatke z letalskim laserskim skeniranjem (LiDAR), ki omogoča prepoznavanje arheoloških ostankov tudi pod gostim rastlinskim pokrovom, terenska preverjanja in testna izkopavanja pa so razkrila vrsto podrobnosti. Mnoga naselbinska jedra z dobro grajenimi stavbami, poljedelske terase, vodni rezervoarji in druge modifikacije pokrajine razodevajo, skupaj s kronološkimi indikatorji, da je bilo ozemlje izredno gosto poseljeno zlasti v zadnjih stoletjih pred propadom klasične kulture Majev (ok. leta 1000 n. št.), značilnosti arhitekture in kamnitih spomenikov pa odsevajo tako povezave s sosednjimi predeli  kot tudi vrsto doslej neznanih posebnosti. Prav zato, ker je območje že okoli tisoč let praktično neposeljeno in težko dostopno, so nekdanji  objekti kljub razdiralnemu delu tropskega gozda sorazmerno dobro ohranjeni, terenske raziskave v tem okolju pa predstavljajo svojevrsten izziv.

Letošnja odprava je bila opravljena v okviru »Regionalnega projekta Chactún: raziskava arheološke pokrajine v osrednjem majevskem nižavju«, ki ga financira ARRS, dodatno finančno podporo pa je prispevalo več podjetij in zasebnih donatorjev iz ZDA, Slovenije, Avstrije in Mehike.

Več o predstavitvi in delu dr. Ivana Šprajca si lahko preberete v malce obsežnejšem prispevku v našem spletnem časopisu ZRCalnik.

Vabljeni!