Raziskovalne igralnice ZRC SAZU 2021

Datum objave: 11. Junij 2021

IGRAJMO SE ZNANOST! Raziskovalne igralnice ZRC SAZU

(5. – 9. julij, 23. - 27. avgust 2021 od 8.00 do 15.00)

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) organizira že sedemnajste počitniške Raziskovalne igralnice. Pridružite se nam! Tudi to poletje bo z nami zabavno!

  • V skupino sprejmemo največ 14 šoloobveznih otrok, izključno od dopolnjenega 7 leta starosti dalje. Otroci se lahko prijavijo le v celotedenski program s prijavnico, ki je na koncu programa
  • Zbirno in odhodno mesto: PREŠERNOVA DVORANA SAZU, Novi trg 5, pritličje; vsak dan (razen v programu navedenih izjem) prihod med 8.00 in 9.00 ter odhod med 14.30 in 15.00. Prosimo, da z odhodom ne zamujate zaradi razkuževanja dvorane po 15. uri
  • Program poteka med 9. in 13. uro (ok. 10.30 imajo otroci malico, ki jo prinesejo s seboj; ok. 13.15 je kosilo v gostišču Mrak). V času zbiranja in po kosilu imajo otroci organizirano tematsko igranje
  • Cena enotedenskega programa: 122€/otroka (vključuje stroške pedagoškega dela zunanjih izvajalcev, materialne stroške, stroške avtobusnih prevozov, vstopnin, študentskega dela, pijače in kosil). MOŽNOST PLAČILA V TREH OBROKIH (možnosti so navedene v prijavnici). Prosimo, da znesek nakažete po položnici na TR 0110 0603 0347 346, sklic 00 98000210 (ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana).

 

Izpolnjene prijavnice sprejemamo do 30. JUNIJA na e-naslov: igralnice@zrc-sazu.si. Prijava otroka je veljavna le z oddano prijavnico in plačanim prvim obrokom.

POMEMBNO: program bomo izvajali v skladu s priporočili NIJZ glede preprečevanja širjenja corona virusa. Strogo bomo upoštevali higieno kašlja, morebitno nošenje mask v zaprtih prostorih, razkuževanje rok in dvorane. Če bo potrebno, bomo ob prihodu otrokom merili telesno temperaturo. OTROCI MORAJO BITI OB VSAKODNEVNEM PRIHODU V DVORANO ZDRAVI. V primeru nediscipline otroka si pridržujemo pravico do njegove izključitve; v primeru poslabšanja zdravstvenih razmer v državi pa si pridružujemo pravico do spremembe ali ukinitve programa, o čemer bodo starši/skrbniki pravočasno obveščeni.

PROGRAM

PRIJAVNICA