Osnovni podatki
Datum objave:
11. november 2013
Opis

Program transnacionalnega sodelovanja na območju Alp je v obdobju 2007–2013 financiral prek 60 projektov. Rezultati projektov s prednostnih področij »konkurenčnost in privlačnost«, »dostopnost in povezljivost« ter »okolje in zaščita pred nevarnostmi« so dostopni v obliki spletnih strani projektov, podatkovnih baz, GIS orodij, priporočil upravljavcem … a so medsebojno neusklajeni in nepovezani. S tem namenom bo na novo odobreni projekt WIKIAlps – Wikipedija za kapitalizacijo projektov s področja prostorskega razvoja – poskušal medsebojno uskladiti rezultate projektov s področja prostorskega razvoja in prispevati k njihovi boljši predstavitvi in lažji uporabi. To bo odločevalcem olajšalo dostop do projektnih rezultatov, obenem pa bodo rezultati v obliki orodij in priporočil medsebojno usklajeni.
Projekt WIKIAlps, v katerem Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU nastopa kot partner, se bo osredotočil zlasti na projekte s tematskih področij »vključujoča rast« ter »učinkovita raba virov in upravljanje ekosistemov«. Rezultate projektov bo združeval tako, da bodo čim hitreje dostopni odločevalcem in upravljavcem, istočasno pa bo pri oblikovanju rezultatov upošteval potrebe relevantnih deležnikov.
Eden od ključnih rezultatov projekta WIKIAlps bo spletna enciklopedija (wikipedija), ki bo enostavno in pregledno podajala doslej težko dostopne ugotovitve projektov z območja Alp, s čimer bo odprla pot k uspešnejšemu oblikovanju politik za celoten alpski prostor. V projektu bodo pripravljene tudi smernice in priporočila, ki bodo v pomoč odločevalcem pri vsakodnevnem odločanju.
Projekt WIKIAlps je eden od desetih projektov, izbranih na petem razpisu transnacionalnega sodelovanja na območju Alp, ki ga delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (www.alpine-space.eu). V njem poleg že omenjenega Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in vodilnega partnerja – Evropske akademije iz Bolzana – sodeluje še pet partnerjev: Fundacija za varne gore iz Courmayeurja (Italija), ifuplan: Inštitut za okoljsko planiranje in prostorski razvoj iz Münchna (Nemčija), Nacionalni raziskovalni inštitut znanosti in tehnologije za okolje in kmetijstvo iz Grenobla (Francija), Inštitut za interdisciplinarno preučevanje gora Avstrijske akademije znanosti iz Innsbrucka (Avstrija) ter
Švicarski center za gorske regije iz Berna (Švica).

Projekt se je začel oktobra 2013 in bo trajal do decembra 2014.

Kontakt: dr. Janez Nared, janez.nared@zrc-sazu.si, telefon: 01 200 27 16

Odtujitve predmetov kulturne dediščine med 1914 in 1989/1991 − regija Alpe-Adria v primerjalni perspektivi - program konference

Mednarodna konferenca

19. 3. 2018 ob 14:00 • Ljubljana, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Prešernova dvorana in Atrij ZRC

Več >>

Vabilo na okroglo mizo ob izidu pravnega terminološkega slovarja

20. 3. 2018 ob 11:00 • Prešernova dvorana, Novi trg 4 / pritličje.

Več >>

Predavanje dr. Karin Kneissl, avstrijske zunanje ministrice

20. 3. 2018 ob 14:45 • Velika dvorana SAZU, Novi trg 3 / 1. nadstropje, Ljubljana

Več >>

O feminizmu v Muzeju narodne osvoboditve Maribor

21. 3. 2018 ob 18:00 • Muzej narodne osvoboditve Maribor, Ulica heroja Tomšiča 5, Maribor

Več >>