Turizem in umetnostna dediščina Slovenije. Gospodarstvo in raziskovanje v dialogu

Datum objave: 8. Junij 2016

VABILO K SODELOVANJU

7. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev

Ptuj, 25. november 2016

 

Sedmi posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev želi biti interdisciplinarno srečanje vseh, ki v Sloveniji razmišljajo o turističnih značilnostih in potencialih umetnosti in umetnostne dediščine, tako z zgodovinske kakor tudi aktualne perspektive. Čeprav se številni posamezniki in institucije nedvomno zavedajo, kako pomembno lahko h gospodarskemu razvoju države prispeva ustrezna vključitev umetnostne dediščine v turistično ponudbo in kako pomembno poglobljene umetnostnozgodovinske raziskave vplivajo na prepoznavnost in turistično recepcijo umetnosti, Slovenija nima izdelane turistične strategije za področje kulturne dediščine, še toliko manj za umetnostno dediščino kot njen specifični, a izjemno pomembni del. Prav tako je v stroki veliko premalo javnega diskurza in zavedanja o medsebojnem vplivu med umetnostnozgodovinskimi in turističnimi praksami.

Kaj lahko umetnostna zgodovina kot stroka ponudi turizmu in kako lahko gospodarstvo, turistične organizacije in sama umetnostna dediščina motivirajo umetnostnozgodovinsko raziskovanje, je samo eden od izzivov, ki jim bomo namenili pozornost na posvetu na Ptuju. K sodelovanju vabimo kolege, ki bi želeli predstaviti teoretična ali praktična vprašanja, širši pogled na povezanost umetnostne zgodovine in turizma ali študije primerov, pa tudi zgodovinske raziskave o umetnostnem turizmu in sorodne teme. Poseben poudarek bo na analizi slovenskih mest. Umetnostnim zgodovinarjem, lastnikom in upravljavcem spomenikov je eno od ključnih vprašanj namembnost umetnostne dediščine. Po eni strani se zdi, da imamo preveč spomenikov in muzejev, po drugi močno pogrešamo vsebine, prostore in orodja, s katerimi bi turistom sugestivno pokazali zgodovino in značilnosti umetnin, mest in dežele.

K sodelovanju vabimo umetnostne zgodovinarje, raziskovalce s sorodnih humanističnih področij, strokovnjake s področja turizma in vse druge, ki se čutijo nagovorjene. Posebej vabimo mlajše kolege, saj bomo organizirali tudi okrogle mize oziroma debate; dobrodošle so tudi prijave tematskega bloka za pogovor ali sklop referatov.

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta kot organizator posvetov slovenskih umetnostnih zgodovinarjev je tokrat k soorganizaciji povabil Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in novoustanovljeni Javni zavod za turizem Ptuj.

Za podrobnejše informacije in prijave (do 30. junija 2016) smo dosegljivi na elektronskem naslovu: sloumzgposvet2016@zrc-sazu.si.

Doc. dr. Barbara Murovec, predstojnica, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Novi trg 2, p. p. 306, 1001 Ljubljana, BaMurovec@zrc-sazu.si;
http://uifs.zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška 160, 2000 Maribor, marjeta.ciglenecki@um.si;
http://www.ff.uni-mb.si/oddelki/umetnostna-zgodovina/

Katja Gönc, direktorica, Javni zavod za turizem Ptuj, Murkova 7, 2250 Ptuj.