Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
SCHOLA: Mentoring for Educators to Evaluate Volunteering
Kratica:
SCHOLA
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
11. september 2016–31. avgust 2018
Opis

Namen projekta, v katerem sodeluje šest partnerskih ustanov, je oblikovanje orodij in pristopov za strokovnjake in učitelje v šolah ter vzgojitelje zunaj izobraževalnih ustanov, s katerimi bodo spoznavali in ocenili spretnosti in kompetence, ki jih mladi pridobijo s prostovoljnim delom. Projekt se posebej posveča mladim, ki imajo težave v šoli ali so zgodaj opustili šolanje ter skuša identificirati in oceniti njihove prostovoljske izkušnje, povezane s spretnostmi in kompetencami, ki jih navadno pridobijo v šoli. Projekt vključuje države, kjer se neformalno in izvenšolsko učenje pogosto vrednotijo, kakor npr. v Franciji in Belgiji, in tudi države, kot so Poljska, Italija in Slovenija, kjer je formalno učenje še vedno glavna referenca za ocenjevanje in evalvacijo dela učencev in dijakov.

Ključne povezave

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Evropska komisija, ERASMUS+

Raziskovalna področja

Kulturna antropologija, etnologija S220 • Andragogika, stalno izobraževanje S280 • Računalniško podprto izobraževanje S281