Osnovni podatki
29. maj 2014 ob 10:00 do 30. maj 2014 ob 14:00
UGM, Strossmayerjeva ulica 6, 2000 Maribor

Organizator
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Umetnostna galerija Maribor
Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
Opis

 

vabilo_simpozij_umetnost_in_njeni_mariborski_prostori.pdf

 

PROGRAM

četrtek, 29. maj 2014
10.00

Marko Jesenšek, dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
Breda Kolar Sluga, direktorica Umetnostne galerije Maribor
Barbara Murovec, predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta SteletaZRC SAZU
otvoritev simpozija

Barbara Murovec: Portal o likovni umetnosti Maribora – digitalna umetnostna zgodovina: smisel, funkcija, cilji
József Györkös, Marjan Heričko: Mariborart.si: od spletne predstavitve do interoperabilne rešitve

11.20
Blaž Resman: Kužno znamenje v Mariboru
Mirjana Repaniæ-Braun: Hoc protegente secura stat inclita urbs Esseck: o avtorstvu, urbanističnih značilnostih in naročništvu kužnega stebra v Osijeku
Ana Lavrič: Slomškovi nacionalni svetniki
moderatorka: Polona Vidmar

14.30
Nenad Makuljeviæ: Javni spomeniki in boj za javni prostor v Srbiji v 19. in 20. stoletju
Nika Vaupotič, Anja Iskra: Mariborski javni spomeniki: raziskovalna vprašanja in primer spomenika generalu Rudolfu Maistru
Andreja Rakovec: Vpetost v realizem: spomeniki znanih osebnosti v Mariboru iz druge polovice 20. in 21. stoletja
moderatorka: Barbara Murovec

16.00
Sanja Horvatinčić: Spomeniki v razširjenem polju: tipologija spomeniške plastike iz obdobja socializma na Hrvaškem in v Sloveniji
Breda Kolar Sluga: Spomenik NOB v Mariboru

Meta Kordiš: Začasne umetniške intervencije v mariborskem javnem prostoru v 80-ih letih

moderatorka: Marjeta Ciglenečki

17.00
Marjeta Ciglenečki: Vurnikova kolonija (referat na terenu)

petek, 30. maj 2014

10.00
Franci Lazarini: Maribor kot sedež škofije: vpliv lavantinskih (mariborskih) škofov in drugih sakralnih naro@nikov na arhitekturno podobo mesta v 19. in 20. stoletju
Tjaša Karba: Likovna kritika Sergeja Vrišerja
Polona Vidmar: Historično in dekorativno v mariborskem slikarstvu bratov Barazzutti
moderatorka: Mija Oter Gorenčič

11.20
Janez Premk: Problematika judovske dediš@ine v Sloveniji s poudarkom na mestu Maribor
Eva Sapač: Problematika varovanja arhitekturne dediš@ine druge polovice 20. stoletja v Mariboru

Uroš Lobnik: Vloga in pomen odprtih prostorov v Mariboru

moderator: Franci Lazarini

14.00
Umetnost, spomeniki in prostori Maribora ter »njihove« strokovne institucije
okrogla miza

Marjeta Ciglenečki, Breda Kolar Sluga, Mirjana Koren, Aleksandra Kostič, Uroš Lobnik, Oto Rimele, Srečko Štajnbaher
moderatorka: Barbara Murovec

----------------

Posvet je del aplikativnega raziskovalnega projekta Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor (L6-4315), ki ga sofinancirajo Javna agencija

za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Mesta ob@ina Maribor in Slovenska akdemija znanosti in umetnosti