Art for Tourism. Art Historical Themes as a Foundation for the Development of Sustainable Tourism of Eastern Slovenia

aplikativni raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

The research project aims to systematically research and study the art heritage of a part of a cohesion region of Eastern Slovenia (the area of the municipalities of Maribor, Slovenska Bistrica, Poljčane, and Makole). The art heritage of this area has not yet been comprehensively and scientifically researched and evaluated, which is one of the main reasons that many art monuments have not been included in the tourist offer. The results of the research carried out in the scope of the project will be used for the preparation of an art topography of the region, especially Slovenska Bistrica and Maribor, and will then be converted into contents that will be of interest for tourists. Based on this material, new tourist routes (itineraries) will be prepared in cooperation with the local tourist agency that participates in the project as an economic partner. Primarily, these will be based on the art heritage, while they will also include other parts of the region that have tourist potential (e.g. thematic cultural routes, city centres, the architectural heritage of gardens, hiking trails, cycle routes, natural sites, cuisine, traditions, customs, and festivities). Two new itineraries will be pilot tested in practice. The chosen project area is historically extremely important not only on a regional level but on the level of entire Slovenia and in wider Europe. Numerous preserved monuments show that this area was important as early as the antiquity, while its intensive development began in the Middle Ages and especially in the modern period. Owing to noble families, whose presence is importantly reflected in profane and religious architecture and other art monuments in the area, this space can be placed in a wider European context. Worth mentioning among these families are the Attems family, the Herberstein, and the Brandis family. In connection to these families, the art monuments of the area form part of a wider European context also through the creativity of Baroque artists, such as Johann Martin Schmidt, Franz Ignaz Flurer, Philipp Carl Laubmann, Philipp Jakob Straub, and others, whose works are presently found in religious and profane buildings in the project area as well as in public collections. Thus, the region is extremely important and holds great potential for the development of cultural tourism; however, owing to the gap between scientific results and tourist economy, it has not yet been recognised as attractive for tourism. It can be especially interesting for tourists from German-speaking areas, with which it is connected through joint historical and art space. The project thus builds on an in-depth study of art monuments, which will then be connected with various stories into attractive tourist products, also on the model of neighbouring Austria. The stories connected to noble families and important artists who worked in this area have the highest potential. The challenge of the project is in bridging the gap between science and economy, which will lead to the design of innovative and topically rich, sustainable cultural and tourist products. These will have an important long-term influence on further economic development of the region as well as on further scientific research work. The expected results of the project will increase the recognition of the area and the region of Eastern Slovenia as a destination for sustainable and cultural tourism.

    


Faze projekta

PRVO LETO TRAJANJA PROJEKTA

 • Kabinetno raziskovalno delo na podlagi metode kritične analize literature in sekundarnih virov
 • Kritična analiza primarnih virov
 • Vzpostavljanje povezav z lokalnim okoljem
 • Študij primera dobre prakse v tujini
 • Terensko delo, ki bo zajemalo topografske raziskave (evidentiranje, fotodokumentiranje, vrednotenje)
 • Povezava z izobraževalnimi ustanovami (Univerza v Mariboru, Oddelek za umetnostno zgodovino)
 • Oblikovanje digitalne podatkovne baze umetnostnih spomenikov

 

DRUGO LETO TRAJANJA PROJEKTA

 • Terensko delo, ki bo zajemalo topografske raziskave (evidentiranje, fotodokumentiranje, vrednotenje)
 • Oblikovanje digitalne podatkovne baze umetnostnih spomenikov
 • Obdelava in interpretacija spomenikov, priprava opisov za itinerarije
 • Opredelitev itinerarijev
 • Vzpostavitev spletnih vsebin
 • Izvedba predavanj za turistične delavce
 • Fotografska razstava
 • Interna delavnica

 

TRETJE LETO TRAJANJA PROJEKTA

 • Oblikovanje digitalne podatkovne baze umetnostnih spomenikov
 • Predavanje o umetnostni dediščini za širšo javnost
 • Pilotna izvedba itinerarijev
 • Analiza pilotne izvedbe itinerarijev
 • Spletna postavitev in promocija itinerarijev
 • Publikacija / turistični vodič
 • Priporočila oziroma smernice za razvoj trajnostnega in kulturnega turizma, načrt trženja novih produktov
 • Interna delavnica
 • Objava znanstvenega članka

Rezultati

Simona Kostanjšek Brglez, Boštjan Roškar: Jožef Hoffer ter Filip Jakob in Jožef Straub. Izhodiščne raziskave o sodelovanju med arhitektom in kiparjema, Umetnostna kronika, 62, 2019, str. 3−14.

Simona Kostanjšek Brglez: Brutalno uničena stenska slika Janeza Vidica v Mariboru, Umetnostna kronika, 62, 2019, str. 54−58.

Simona Kostannjšek Brglez, Boštjan Roškar: Ruške orgle v luči arhivskih virov in njihov kiparski okras, Kronika: Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 2, 2019, str. 247-258.

Simona Kostanjšek Brglez: Kulturna dediščina Studenic kot neizkoriščen potencial za razvoj kulturnega in trajnostnega turizma. Strokovno predavanje v okviru prireditve Studeniški poletni večeri, samostan Studenice, 28. 6. 2019 (v sodelovanju s Sajko turizem, družba za turizem d.o.o.)

Simona Kostanjšek Brglez: Umetnostnozgodovinski oris studeniškega samostana s cerkvijo svetih Treh kraljev. Javno predavanje z vodstvom na Simpoziju ob 70. letnici pregona sester Magdalenk iz studeniškega samostana, 8. 6. 2019. Posnetek predavanja.

Gorazd Bence, Simona Kostanjšek Brglez: Terenske vaje študentov prvega letnika Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru v župnijski cerkvi sv. Jerneja v Slovenski Bistrici, 31. 5. 2019.

Jernejeva pot. Romarska pot sv. Jerneja, avgust 2019. Povezava do spletne brošure z opisi in fotografijami umetnostnih spomenikov je dostopa v razdelku Opis projekta.

Simona Kostanjšek Brglez: Umetnost za turizem : dobre prakse romarskega turizma v Izraelu kot element oblikovanja strategije kulturnega turizma Vzhodne Slovenije = Art for tourism : good practices of pilgrim tourism in Israel as an element in the formation of a strategy for Eastern Slovenia's cultural tourism. Predavanje na znanstveni delavnici "Kulturna prepletanja Izraela in Evrope = Cultural Encounters between Israel and Europe", 4.–12. 10. 2019, Jeruzalem (Izrael).

Simona Kostanjšek Brglez: Peš po mestu. Zgodovina in kulturna dediščina Slovenske Bistrice. Strokovno vodenje po ožjem mestnem središču. Dogodek v okviru projekta Dnevi evropske kulturne dediščine je potekal v organizaciji ZRC SAZU, UIFS, turistične agencije Sajko turizem in Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, 19. 10. 2019.

Simona Kostanjšek Brglez: Stenska slika Maksa Kavčiča v Trbovljah, Umetnostna kronika, 64, 2019, str. 29–30.

Simona Kostanjšek Brglez: Umetnostni spomeniki v Slovenski Bistrici in okolici. Izbrani primeri in novejša dognanja. Predavanje v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je potekalo v organizaciji Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta, Zgodovinskega društva dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica in Knjižnice Josipa Vošnjaka, 28. 11. 2019.

Simona Kostanjšek Brglez: Umetnost za turizem : dobre prakse romarskega turizma v Izraelu kot element oblikovanja strategije kulturnega turizma Vzhodne Slovenije. Predavanje na znanstvenem simpoziju Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU "Kulturna prepletanja Izraela in Evrope", Plečnikova hiša, Ljubljana, 9. 12. 2019.

Simona Kostanjšek Brglez: Veliki oltar v cerkvi sv. Treh kraljev v Studenicah, Bistriške novice, januar 2020, str. 34−35.

Simona Kostanjšek Brglez: »Slava slovenskemu umetniku!«. Mariborski kipar Ivan Sojč, Umetnostna kronika, 65, 2019, str. 44−46.

Simona Kostanjšek Brglez: Kapela Presvetega Srca Jezusovega v Žabljeku, Bistriške novice, februar 2020, str. 44−45.

Simona Kostanjšek Brglez: Kip sv. Janeza Nepomuka v Modražah pri Poljčanah, Bistriške novice, marec 2020, str. 44−45.

Simona Kostanjšek Brglez: Umetnostni naročili veleposestnika Franca Juharta, Bistriške novice, april 2020, str. 40−41.

Simona Kostanjsek Brglez: Dvorec Zgornja Polskava, Bistrican.si (april 2020)

Simona Kostanjsek Brglez: Juhartov dvorec, Bistrican.si (april 2020)

Simona Kostanjšek Brglez: Mariborsko kužno znamenje. Še brli luč pred Marijino podobo?, Večer, 16.4.2020, str. 17, https://www.vecer.com/se-brli-luc-pred-marijino-podobo-10157361

Simona Kostanjšek Brglez: Kapela sv. Ane v Kovači vasi, Bistriške novice, maj 2020, str. 40−41.

Simona Kostanjšek Brglez: Kip Antona Martina Slomška v Slovenski Bistrici, Bistriške novice, junij 2020, str. 38−39.

Jernejeva pot in Slovenska Bistrica: opredelitev itinerarija, priprava opisa za itinerarij, umestitev itinerarija v ponudbo turistične agencije Sajko turizem, d. o. o., vključno s spletno postavitvijo in promocijo itinerarija (maj 2020). http://www.sajko-turizem.si/si/component/content/article/17-potovanja/814-2020-jernejeva-pot-in-slovenska-bistrica. Jernejeva pot in Slovenska Bistrica,

Kulturni in naravni biseri Pohorja, Dravinjske doline in Haloz: opredelitev itinerarija, priprava opisa za itinerarij, umestitev itinerarija v ponudbo turistične agencije Sajko turizem, d. o. o., vključno s spletno postavitvijo in promocijo itinerarija (Maj 2020). http://www.sajko-turizem.si/si/component/content/article/17-potovanja/815-2020-kulturni-in-naravni-biseri-pohorja-dravinjske-doline-in-haloz Kulturni in naravni biseri Pohorja

Simona Kostanjšek Brglez: Oprema cerkve sv. Marjete na Keblju, Bistriške novice, julij 2020, str. 40−41.

Simona Kostanjšek Brglez: Kipar, pozlatar in restavrator Ivan Sojč − življenje in delo od začetka samostojnega delovanja, Acta historiae artis Slovenica, 25/1, 2020, str. 149−180.

Simona Kostanjšek Brglez: Župnija Slovenska Bistrica za časa župnika Casparja Johanna Zamlika, Bistriške novice, avgust 2020, str. 34−35.

Simona Kostanjsek Brglez: Hisna Marija Brez oblicja. Poskodovan barocni kip v Slovenski Bistrici, Bistrican.si (avgust 2020)

Izvedba itinerarija Jernejeva pot in Slovenska Bistrica (5. 9. 2020; organizacija in izvedba: Sajko turizem, d. o. o.; vodnika: Simona Kostanjšek Brglez, Milan Sajko) in analiza izvedbe itinerarija

Simona Kostanjšek Brglez, Pokopališka kapela sv. Jožefa v Makolah, Bistriške novice, september 2020, str. 34−35.

Simona Kostanjšek Brglez: Dediščina plemiških družin in imenitnejših meščanov v Slovenski Bistrici. Strokovno vodenje po Slovenski Bistrici kot del načrtovanega celodnevnega itinerarija. Dogodek v okviru projekta Dnevi evropske kulturne dediščine je potekal v organizaciji ZRC SAZU, UIFS in turistične agencije Sajko turizem, 3. 10. 2019.

Simona Kostanjšek Brglez, Sakralni spomeniki v Slovenski Bistrici, Bistriške novice, oktober 2020, str. 72-73.

Simona Kostanjšek Brglez, Župnijski arhivi in njihov pomen za umetnostnozgodovinske raziskave: referat na 7. Glazerjevem posvetu (Zasebne knjižnice), Selnica ob Dravi, 16. oktober 2020.

Simona Kostanjšek Brglez, Cerkev sv. Križa v Zgornjih Poljčanah od povečanja ob koncu 19. stoletjaBistriške novice, september 2021, str. 40−41.


Ključne besede
trajnostni turizem
kulturni turizem
umetnostna topografija
cultural heritage