Skip to main content

Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb: antropološka študija vode v Albaniji, Srbiji in Sloveniji

Opis

Reka Vjosa


Nenadne in pogoste suše, poplave, splošno segrevanje ozračja so le nekateri kazalci vse hitrejših podnebnih in okoljskih sprememb, ki so posredno ali neposredno povezane z vodo. Prav zato vloga in pomen vode postajata vse bolj pereči in hkrati pomemben del vsakdanjega življenja. Posledično se vse večje število študij posveča vprašanjem vode, a predvsem na območjih, ki so pogosto izpostavljena sušam (npr. Afrika), posledicam taljenja ledenikov (npr. Arktika, južna Amerika) in dvigovanju gladine morja (npr. Oceanija). Pri tem se zdi, da deli jugovzhodne Evrope ali t.i. Balkana, še vedno ostajajo neraziskana območja na širšem zemljevidu globalnih, z vodo povezanih okoljskih sprememb. Predlagani projekt zapolnjuje to vrzel, ki se kaže kot spregledano poglavje znotraj antropologije vode in okolja v jugovzhodni Evropi.

Projekt je prispevek k antropologiji vode. Njegov namen je raziskati pomen vode in vodnih okolij v Albaniji, Srbiji in Sloveniji ter natančno dokumentirati in analizirati načine skozi katere posamezniki na omenjenih območjih živijo oz. prilagajajo svoja življenja glede na njihove okoljske, infrastrukturne, politične in senzorne izkušnje vode. Izhajajoč iz t.i. okoljevarstvene antropologije, ki presega dualizem med naravo in kulturo in se osredinja na preplet med geološkim, hidrološkim ter družbenim, vsebina projekta raziskuje tovrstne preplete in odnosnosti v imenovanih vodnih okoljih posameznih rek. S podrobno analizo načinov skozi katere lokalni prebivalci, raziskovalci, okoljski aktivisti kot tudi politični in ekonomski akterji živijo in razumejo vodo, reke ter z njo povezane fenomene, je dana raziskava kritično premišljevala sodobne debate o »trajnosti«, »okoljevarstvu«, »odpornosti«, »prilagajanju« in »ranljivosti«.

Raziskava je bila zasnovana kot klasična antropološka študija, ki je inovativno združevala antropološko analizo s tehnikami daljinskega zaznavanja (DZ) in geografsko analizo. Raziskovalci so razvili metodo intersekcijskega pristopa, ki temelji na združevanju velikih (ang. big data), DZ podatkov in zgoščenih (ang. thick data), etnografskih podatkov. Na temelju poglobljene analize posameznih rek, je projekt uspešno apliciral in razmišljal na/skozi presečišče »ljudi« in »pikslov«. Tovrstna analiza je raziskovalcem omogočila longitudinalni vpogled na/v posamezno reko in njeno rečno okolje, ki skupaj z drugimi človeškimi in nečloveškimi dejavniki konfigurira strukturo krajine. S tem smo uspešno dosegli poglavitni cilj projekta, ki je temeljil na raziskavi in analizi holističega pomena vode in premostitvi njenega dualističnega pojmovanja kot (iz)vira in kot resursa/sredstva. Na presečišču družboslovno-humanističnih in tehničnih ved je projekt uspešno naslovil sodobno podnebno in okoljsko problematiko, ki zaradi svoje kompleksnosti in prepletenosti kliče po holističnem pristopu.


Rezultati

1. POSEBNA ŠTEVILKA ANTHROPOLOGICAL NOTEBOOKS, 28(3)

1.01. Gregorič Bon, Nataša. 2022. Changing environments: experience and knowledges. Anthropological notebooks, 28(3): 1-10. (http://notebooks.drustvo-antropologov.si/Notebooks/article/view/573/452) [COBISS.SI-ID 150085635]

1.02. Gregorič Bon, Nataša, Stančič, Liza, Kanjr, Urška. 2022. Vjosa riverine environments: approaching dynamic continuity. Anthropological notebooks, 28(3): 39-73. (http://notebooks.drustvo-antropologov.si/Notebooks/article/view/558/449) [COBISS.SI-ID 150085891]

1.03. Rogelja Caf, Nataša. 2022. Walking with the Rižana River: ethnographic experiments in the Anthropocene. Anthropological notebooks, 28(3): 11-38. [COBISS.SI-ID 143110915].


2. IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI IN POGLAVJA V ZBORNIKIH

2.01. Gregorič Bon, Nataša. 2022. Restoring pasts and enriching futures in Albania. Anthropological quarterly, 95 (4): 731-760. [COBISS.SI-ID 131971587].

2.02. Gregorič Bon, Nataša. 2021. Kuçedra's waterways: restoring authority and building. In: Gregorič Bon, Nataša, Musaraj, Smoki (eds.). Remitting, restoring and building contemporary Albania. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 131-162. [COBISS.SI-ID 90673667]

2.03. Gregorič Bon, Nataša. 2020. Poti Kuçedre: pomeni vode in naplavljanje avtoritete v današnji Albaniji. Traditiones, 49 (3): 135-161. [COBISS.SI-ID 46880515]

2.04. Musaraj, Smoki, Gregorič Bon, Nataša. 2021. Introduction: remitting, restoring, and building contemporary Albania. In: Gregorič Bon, Nataša, Musaraj, Smoki (eds.). Remitting, restoring and building contemporary Albania. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 1-24. [COBISS.SI-ID 90672899]

2.05. Petrović-Šteger, Maja. 2020. On the side of predictable: visioning the future in Serbia / O onome što predvidljivo ne obuhvaća: zamišljanje budućnosti u Srbiji. Etnološka tribina, 50 (43): 3-31, 32-67. [COBISS.SI-ID 44422915]

2.06. Rogelja Caf, Nataša, Ledinek Lozej, Špela. 2021. Hodim, pišem, raziskujem: refleksija hoje in pisanja v etnološkem in antropološkem raziskovanju. Etnolog 31 (82): 67-86. [COBISS.SI-ID 94318595]

2.07. Rogelja, Nataša. 2021. Kje je Rižana? Alternator: misliti znanost, 39. [COBISS.SI-ID 76381443]

2.08. Bowles, Benjamin O. L., Kaaristo, Maarja, Rogelja, Nataša. 2019. Dwelling on and with water - materialities, (im)mobilities and meanings: introduction to the special issue. Anthropological notebooks, 25 (2): 5-12. [COBISS.SI-ID 45584429]

2.09. Stančič, Liza, Gregorič Bon, Nataša, Josipovič, Damir, Čož, Nejc, Kanjir, Urška. 2022. Razumevanje sprememb v rečnih okoljih s prepletanjem daljinskega zaznavanja in antropoloških raziskav. In: Cerkvenik, Stanka (ed.). Vodni dnevi 2022: simpozij z mednarodno udeležbo: zbornik referatov: 13.-14. oktober, Rimske Toplice, Kongresni center Rimske terme. Elektronska izd. Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda, pp. 161-173. [COBISS.SI-ID 130697475]

2.10. Telban, Borut. 2019. Places and paths in Melanesian landscapes. In: Hirsch, Eric, Rollanson, Will (eds.). The Melanesian world. London: Routledge, pp. 487-500. [COBISS.SI-ID 44765741]


3. MONOGRAFIJE

3.01. Rogelja Caf, Nataša, Ledinek Lozej, Špela. 2023. Hodopisi: zbirka etnografskih esejev z metodološkimi premisleki o hoji in pisanju (Zbirka Prostor, kraj, čas, 21). Ljubljana: Založba ZRC. [COBISS.SI-ID 141904131]


4. MEDNARODNI SIMPOZIJ Experiencing climate and environmental changes in and beyond Europe, maj 2022, z uvodnim predavanjem prof. dr. Thomas Hylland Eriksen (Univerza v Oslu) in prof. dr. Marc A. Brightman (Univerza v Bolonji)

4.01. Gregorič Bon, Nataša, Kanjir, Urška, Stančič, Liza. 2022. Continuity and change in Vjosa River valley, Southern Albania. In: Experiencing climate and environmental changes in and beyond Europe: symposium: May 5th-7th, Ljubljana, Slovenia, 2022. Ljubljana: p. 13. [COBISS.SI-ID 107435267]

4.02. Petrović-Šteger, Maja. 2022. Pollution and its metaphors: climate change in Serbia. In: Experiencing climate and environmental changes in and beyond Europe: symposium: May 5th-7th, Ljubljana, Slovenia, 2022. Ljubljana: p. 14. [COBISS.SI-ID 107438851]

4.03. Rogelja, Nataša. 2022. Three walks and a ZOOM: researching, imagining and walking with Rižana River in NE Adriatic. In: Experiencing climate and environmental changes in and beyond Europe: symposium: May 5th-7th, Ljubljana, Slovenia, 2022. Ljubljana: pp. 15-16. [COBISS.SI-ID 107754243]


Skupinska fotografija s simpozija


5. ZNANSTVENI PRISPEVKI NA KONFERENCAH

5.01. Gregorič Bon, Nataša, Stančič, Liza, Kanjir, Urška. 2023. Vjosa riverine environments at the intersection of big and thick data: predavanje na mednarodnem seminarju "Route Biographies - Focus on Rivers", ZRC SAZU, Prešernova dvorana, Ljubljana, 29. March. [COBISS.SI-ID 150086147]

5.02. Gregorič Bon, Nataša, Kanjir, Urška, Stančič, Liza. 2022. Intersecting big and thick data – some approaches to the study of riverine environments. In: Vienna Anthropology Days 2022 : September 26-September 29. Vienna: Department of Social and Cultural Anthropology, University of Vienna. 2022, str. 3-4. https://vanda.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_vanda/Sessions/Sessions_2020/Session_2022/Session_19.pdf. [COBISS.SI-ID 123802883]

5.03. Bajič, Blaž, Gregorič Bon, Nataša, Repič, Jaka, Svetel, Ana. 2022. Living with changing environments in an overheated world : session abstract. In: Vienna Anthropology Days 2020: scientific program. Wien: Institute for Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences, Weltmuseum Wien, Department of Social and Cultural Anthropology, University of Vienna. Session 19, p. 1. https://vanda.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_vanda/Sessions/Sessions_2020/Session_Schedule___Abstracts_Session_19.pdf. [COBISS.SI-ID 31341827]

5.04. Gregorič Bon, Nataša, Kanjir, Urška. 2021. Remote and near sensing of Vjosa riverine environments. In: Breaking the rules?: power, participation, and transgression: SIEF2021 15th Congress: Helsinki, Finland, 19-24 June 2021. Helsinki: International Society for Ethnology and Folklore. 1 str. https://www.siefhome.org/congresses/sief2021/panels#9675. [COBISS.SI-ID 69330179]

5.05. Gregorič Bon, Nataša. 2020. Spillovers and entanglements: green bonds: session 3: diskusija na mednarodni znanstveni delavnici The HAU of Finance: Ethnographic Inquiries into Impact Investing and the Moral Turn in Finance, IMPACT HAU Inaugural Workshop, 25 March, funded by ERC consolidator grant 772544. [COBISS.SI-ID 46137645]

5.06. Gregorič Bon, Nataša. 2019. Flows and border crossings. Shifting borders in Albania. In: National borders and social boundaries: the case of Friuli and beyond: workshop Department of ethnology and cultural anthropology, University of Ljubljana, 20 september 2019. Ljubljana: Swiss National Science Foundation. Str. 11. [COBISS.SI-ID 45124397]

5.07. Kanjir, Urška, Stančič, Liza, Gregorič Bon, Nataša, Josipovič, Damir. 2022. Human and natural processes both induce changes along rivers: the cases of Mura (Slovenia) and Vjosa (Albania). In: Living Planet Symposium: Bonn, 23-27 May 2022. European Space Agency. 1 spletni vir. https://express.converia.de/frontend/index.php?page_id=18446&v=List&do=15&day=all&ses=21355#. [COBISS.SI-ID 110673923]

5.08. Petrović-Šteger, Maja. 2022. Waste, value and death in a riparian environment: predavanje na "Disturbance on the Danube: State, Infrastructure and the Environment", a Workshop within the project "Contested Waterway. Governance and Ecology on the Lower Danube, 1800–2018", New Europe College, Bucharest, 29-30 September 2022. [COBISS.SI-ID 129867267]

5.09. Petrović-Šteger, Maja. 2021. Riparian infrastructure: the meaning of social responsibility and care in a Danubian city: predavanje na mednarodni konferenci CityIndustries Workshop Series Mar.-Sep. 2021: Renewal, Endurance and Care, Workshop II, 18. jun. 2021, online. [COBISS.SI-ID 78489603]

5.10. Petrović-Šteger, Maja. 2020. On the value of being in the present.  Invited presentation at the roundtable Anthropological Perspectives: Past, Present and Future. In: EASA 2020 Lisboa: new anthropological horizons in and beyond Europe: 16th EASA Biennial Conference: 20-24 July 2020, Virtual Lisbon conference. Lisboa: EASA, 2020. https://easaonline.org/conferences/easa2020/panels#8386. [COBISS.SI-ID 24202243]

5.11. Rogelja Caf, Nataša, Ledinek Lozej, Špela. 2021. Hoja kot etnološka oziroma antropološka raziskovalna metod(ologij)a. In: Weber, Irena, Kerma, Simon (eds.). Zgodbe z "najlepše reke" in od drugod: turizem - prostor - narava: simpozij v spomin dr. Mateju Vranješu: UP, Fakulteta za turistične študije Turistica, Katedra za kulturni turizem, Portorož, 20. oktobra 2021. Portorož: Fakulteta za turistične študije Turistica, 2021. https://www.turistica.si/si/aktualno/dogodki/tekoci-dogodki/simpozij-v-spomin-dr-mateju-vranjesu-. [COBISS.SI-ID 81898755]

5.12. Telban, Borut. 2022. The materiality of religious experience in the Karawari region of Papua New Guinea. In: 13th ESfO Conference, Ajaccio, Corsica, 2-5 June 2022: [material and immaterial in motion]. Marseille: CREDO, Centre for Research and Documentation on Oceania; Verona: Department of Culture and Civilizations, University. [COBISS.SI-ID 116307715]

5.13. Telban, Borut. 2022. Kunaypa historicity: conceptual specificity of temporal reciprocity in the Sepik, Papua New Guinea: vabljeno predavanje, International Workshop on Historical Awareness and Agency “Pasts in the Making", Aarhus Institute of Advanced Studies, University of Aarhus (DNK), 10. nov. [COBISS.SI-ID 130525699]


6. SPLETNA IZLOŽBA

6.01. Kanjir, Urška, Gregorič Bon, Nataša, Stančič, Liza, Josipovič, Damir. 2022. Riverine environments: following Mura and Vjosa = Rečna okolja: s tokovi Mure in Vjose = Mjediset lumore  përgjatë Murës dhe Vjosës. Ljubljana; Lubjanë: Institute of Anthropological and Spatial Studies, ZRC SAZU: = Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU: = Instituti i Studimeve Antropologjike dhe Hapësinore, ZRC SAZU. https://riverchange.zrc-sazu.si/, https://riverchange.zrc-sazu.si/slo/, https://riverchange.zrc-sazu.si/shqip/. [COBISS.SI-ID 129086723]


7. RAZSTAVA

7.01. Gregorič Bon, Nataša. 2020. Kuçedra: portraits of life on Europe's last wild river : photo exhibition by Nick St. Oegger: otvoritev razstave, 10. jan., Tirana. [COBISS.SI-ID 45739821]


8. INTERVJU

8.01. Dražovič, Fin Lucu (oseba, ki intervjuva), Gregorič Bon, Nataša (intervjuvanec), Guri, Besjana (intervjuvanec). Nič hidroelektrarn na Vjosi. Ljubljana: Zavod Radio Študent, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (13 min, 59 sek)). Offsajd. [COBISS.SI-ID 112946435]


9. VABLJENI PREDAVANJI

9.01. Gregorič Bon, Nataša. 2023. Intersecting big and thick data: towards dynamic continuity of Vjosa riverine environment: predavanje na Instytut antropologii i etnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan (POL), 25. apr. [COBISS.SI-ID 150645507]

9.02. Gregorič Bon, Nataša, Musaraj, Smoki. 2022. Remitting, restoring, and rebuilding contemporary Albania: predavanje na Inštitutu za kulturno antropologijo in študije umetnosti v okviru seminarja "Antropološka revolucija", Tirana (ALB), 7. jul. [COBISS.SI-ID 123394819]


10. DELAVNICE

Seminarji

10.01. Grlj, Aleš. 2021. Fizično geografske značilnosti porečja Rižane: predavanje na 1. seminarju v okviru ARRS projekta Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb v Albaniji, Srbiji in Sloveniji, (J6-1803), 21. mar. [COBISS.SI-ID 73030403]

10.02. Grlj, Aleš. 2021. Hidrogeološke značilnosti reke Vjose, Albanija: predavanje na 2. seminarju v okviru ARRS projekta Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb v Albaniji, Srbiji in Sloveniji, (J6-1803), 27. jul. [COBISS.SI-ID 73030659]

Hodinar - delavnica v okviru ARRS projekta Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb v Albaniji, Srbiji in Sloveniji  (J6-1803)

10.03. Gregorič Bon, Nataša. 2020. Uvodni nagovor in načrt delavnice: predavanje na: Hodinar - delavnica v okviru ARRS projekta Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb v Albaniji, Srbiji in Sloveniji  (J6-1803), 13. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 77245699]  

10.04. Gregorič Bon, Nataša. 2020. Premikanja in postajanja - odkrivanja mnogoterih poti Rižane: predavanje na: Hodinar - delavnica v okviru ARRS projekta Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb v Albaniji, Srbiji in Sloveniji, (J6-1803), 13. okt. [COBISS.SI-ID 77247747]

10.05. Jelnikar, Ana. 2020. Osebno razmišljanje: reka, ženska in mortadela: predavanje na: Hodinar - delavnica v okviru ARRS projekta Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb v Albaniji, Srbiji in Sloveniji (J6-1803), 13. okt. [COBISS.SI-ID 77246211]

10.06. Kanjir, Urška. 2020. Navidezno nepomembna reka : predavanje na: Hodinar - delavnica v okviru ARRS projekta Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb v Albaniji, Srbiji in Sloveniji  (J6-1803), 13. okt. [COBISS.SI-ID 77246723]

10.07. Petrović-Šteger, Maja. 2020. Prisluškovanje Rižani : predavanje na: Hodinar - delavnica v okviru ARRS projekta Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb v Albaniji, Srbiji in Sloveniji  (J6-1803), 13. okt. [COBISS.SI-ID 77246467]

10.08. Rogelja Caf, Nataša. 2020. Kje je Rižana?: predavanje na dogodku Hodinar - delavnica v okviru ARRS projekta Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb v Albaniji, Srbiji in Sloveniji (J6-1803), 13. okt.,[COBISS.SI-ID 77645059]

Delavnica za deležnike

10.09. Kanjir, Urška, Gregorič Bon, Nataša, Stančič, Liza, Josipovič, Damir. 2021. Understanding changes of the Mura and Vjosa rivers : delavnica v okviru projekta ESA projekta, Contextualization of EO data for a deeper understanding of river environment changes in Southeast Europe in ARRS projekta Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb v Albaniji, Srbiji in Sloveniji  (J6-1803), 9. dec. [COBISS.SI-ID 90032387]


RiverVjosa     RiverVjosa

River Vjosa


Raziskovalni projekt

Ključne besede
Srbija
antropologija vode; vodna okolja; trajnost; okoljevarstvo; jugovzhodna Evropa; Albanija
Slovenija