GRACE

Osnovni Podatki

Opis

Projekt GRACE, ki ga financira program Obzorja 2020 'Znanost z in za družbo', podpira cilj Evropske komisije, s katerim želi ta razširiti in vpeljati odgovorno raziskovanje in inovacije v Evropski raziskovalni prostor.

Poslanstvo projekta GRACE je razviti nabor posebnih aktivnosti na terenu, v šestih organizacijah, ki financirajo in izvajajo raziskave (izvajalske organizacije). Aktivnosti bodo osnova za razvoj prilagojenih 8-letnih načrtov znotraj teh organizacij. Z izvajanjem aktivnosti bodo organizacije zagotavljale trajnostno in dosledno dolgoročno izvajanje načrtov, ki bodo preko institucionalnih sprememb vpeljali RRI v njihovo organizacijsko in raziskovalno kulturo in prakso.

 

Dogodek št.1

Razprava o ustanovitvi telesa za vprašanja etike in integritete v raziskovanju 1

5. februar 2020

Predstavitev

Dogodek št. 2

Znanost – med raziskovalno integriteto in plagiatorstvom

12. november 2020

Program

Predstavitve:

 

Posnetek

Dogodek št. 3

Razprava o ustanovitvi telesa za vprašanja etike in integritete v raziskovanju 2

19. november 2020

Predstavitev vprašanja etike in integritete na ZRC SAZU, Rok Benčin

 

Dogodek številka 4

Priložnosti ob vključevanju javnosti v jezikoslovni raziskovalni proces

16. november 2021

Program

Posnetek


Faze projekta

  1. Pripravljalna faza – šest izvajalskih organizacij bo proučilo njihovo kulturo in prakso v povezavi z odgovornim raziskovanjem in inovacijami in identificiralo kritične točke. Razvile bodo prilagojeni okvir RRI, kjer bo ključno razumevanje dodane vrednosti RRI in ključnih področij RRI. Organizacije bodo v nadaljevanju oblikovale nabor aktivnosti za vpeljavo RRI v njihovo kulturo in prakso. Aktivnosti bodo oblikovane po metodi SMART (prilagojene, merljive, dosegljive, realistične in časovno opredeljene) in namenjene doseganju natančno določenih institucionalnih sprememb, ki bodo povezane z določenimi RRI kazalniki. Aktivnosti bodo del 8-letnih načrtov institucionalnih sprememb.
  2. Faza vzajemnega učenja – faza bo namenjena izvajanju aktivnosti na terenu in njihovi vključitvi v načrte izvajalskih organizacij preko različnih institucionalnih ureditev (novih pravilnikov, novih praks, novih organizacijskih enot, ipd.).
  3. Faza pregleda stanja – faza bo sklepni korak projekta, v kateri bodo ocenjene dosežene institucionalne spremembe in zagotovljena njihova trajnost tudi v obdobju po koncu projekta. Pregledani in popravljeni bodo tudi načrti za RRI, ki jih bodo organizacije izvajale v naslednjih 5 letih.

Ključne povezave

Tip
Projekt

Tip projekta
mednarodni raziskovalni projekt

Ključne besede
odgovorno raziskovanje in inovacije (RRI)
odprta znanost
odprte inovacije
institucionalna spremembe
štiripolni heliks
spol
vključevanje javnosti
izobraževanje
etika
integriteta
odprti dostop