Arheološke raziskave

PROJEKT ARRS J7-1817: 5000 LET PAŠE IN RUDARJENJA V JULIJSKIH ALPAH (2019-2022)

Arheološke raziskave

Na Fužinarskih planinah bomo opravili arheološke terenske preglede z dokumentiranjem površinskih ostankov in testnim sondiranjem. Arheološka sondiranja (ca. 4x4m) bodo potekala na najdiščih Pod Kopico (pozna bronasta doba), Vodene rupe 1 (rimska doba), Vodene rupe 2 in Krstenica (pozna antika in zgodnji srednji vek). V zaključni fazi projekta bo opravljena analiza najdišč v mikroregiji in na celotnem območju Julijskih Alp na podlagi podatkovne zbirke arheoloških najdišč visokogorja.

 

ProjektPaleoekološke raziskaveGeološke raziskave