Paleoekološke raziskave

PROJEKT ARRS J7-1817: 5000 LET PAŠE IN RUDARJENJA V JULIJSKIH ALPAH (2019-2022)

Paleoekološke raziskave

Prvo leto bomo izvedli palinološko vrtanje mokrišča pri Srednji vasi. Vse ostala paleoekološka najdišča, ki jih bomo proučevali, so bila že vzorčena, zato bomo na le-teh lahko takoj začeli z laboratorijsko pripravo in analizo vzorcev (pelod, diatomeje, geokemija, mineralogija, sedimentologija). Ker gre za zahtevne, dolgotrajne visokoresolucijske raziskave, bo priprava in analiza vzorcev trajala prvih 30 mesecev izvajanja projekta. V tem času bomo opravili tudi dodatno radiokarbonsko datiranje vzorcev.

 

ProjektArheološke raziskaveGeološke raziskave