Geološke raziskave

PROJEKT ARRS J7-1817: 5000 LET PAŠE IN RUDARJENJA V JULIJSKIH ALPAH (2019-2022)

Geološke raziskave

Na Fužinarskih planinah bomo evidentirali možna območja rudarjenja ter zgodovinsko znane dnevne kope primerjali s starejšimi rudarskimi območji, ki jih bomo, v povezavi z arheološkimi raziskavami, tudi datirali. Testno sondiranje, ki bo vključevalo tudi pedološki in geološki opis profila ter geokemično analizo, bo opravljeno tudi na območjih domnevnih dnevnih kopov rude oz. naravnih poglobitev. V drugi polovici izvajanja projekta bomo določili kriterije za razlikovanje med naravnimi poglobitvami (npr. vrtačami) in umetno preoblikovanim površjem.

 

ProjektPaleoekološke raziskaveArheološke raziskave