Načrt ZRC SAZU za zagotavljanje nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa

Datum objave: 06. marec 2020

Načrt ZRC SAZU za zagotavljanje nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa

Z Načrtom ZRC SAZU za zagotavljanje nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa se:

  • prispeva k zmanjšanju negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzročijo koronavirus na raziskovalno in administrativno delo,
  • opredeli aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje delovnega procesa,
  • zagotovi učinkovitost organizacije ter vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije z zaposlenimi, ministrstvom, javnostjo, zunanjimi sodelavci in drugimi organizacijami,
  • zagotovi zaščito zaposlenih in drugih ljudi ter omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti in
  • večjo zdravstveno varnost in osveščenost.

 

Dostop do načrta v slovenskem jeziku:

ZRC SAZU 6. dopolnitev načrta za zagotavljanje nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa

ZRC SAZU 5. dopolnitev načrta za zagotavljanje nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa

ZRC SAZU podpisovanje dokumentov v času izrednih razmer in odrejenega dela na domu

ZRC SAZU 4. dopolnitev načrta za zagotavljanje nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa

ZRC SAZU 3. dopolnitev načrta za zagotavljanje nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa - nagovor direktorja

ZRC SAZU obvestilo o omejenem poslovanju vložišča in navodila o rokovanju s pošto v izrednih razmerah zaradi koronavirusa

ZRC SAZU 2. dopolnitev načrta za zagotavljanje nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa

ZRC SAZU 1. dopolnitev načrta za zagotavljanje nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa

ZRC SAZU načrt za zagotavljanje nemotenega dela v času pojavljanja koronavirusa